dinsdag 8 december 2015

Nederlandse jongeren steeds groener

Nederlandse jongeren willen niet dat de natuur kapot gaat. Maar hun geloof in slimme menselijke oplossingen is beperkt. Slechts 40 procent van de Nederlandse jongeren denkt dat mensen slim genoeg zijn om de natuur niet kapot te maken.


Menselijk handelen

Jongeren hebben weinig vertrouwen in menselijke oplossingen. Ze zien wel de kwetsbaarheid van de natuur en de consequenties van menselijk gedrag. Ruim 80 procent vindt dat het gevaarlijk is als mensen niet goed voor de natuur zorgen. En ruim twee derde ziet planten en dieren als gelijkwaardig; zij hebben net zoveel recht om te leven als mensen.

Onderzoek

Dit zijn resultaten uit een onderzoek van ‘Kaleidos Research’. Het onderzoek geeft een overzicht van duurzaam gedrag en houdingen onder Nederlandse jongeren in 2015. In de editie van 2015 is specifieke aandacht voor verschillen in duurzaamheid tussen jongens en meisjes en de houding van jongeren over de natuur.


Groen gedrag

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren met een groen wereldbeeld zich duurzamer gedragen dan jongeren met een minder groen wereldbeeld. Dat gaat vooral op voor groene gedragingen zoals vlees eten, zuinig zijn met water en praten over het milieu. Er is nauwelijks tot geen relatie tussen een groen wereldbeeld en sociaal duurzaam gedrag, zoals het praten over armoede en het kopen van (on)verantwoorde kleding.

Duurzamer in 2015

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlandse jongeren, blijkt dat jongeren in 2015 meer tweedehands spullen kopen dan in eerdere jaren, zuiniger zijn met water en minder eten weggooien dat nog goed is. Daarnaast spreken steeds meer jongeren zich in kleine kring, naar familie en vrienden, uit over het milieu. Toch zijn er ook een aantal negatieve veranderingen in 2015. Zo is het aandeel jongeren dat aangeeft dat zij de oplader van hun mobieltje in het stopcontact laten zitten (waardoor energie kan ‘weglekken’) gestegen. Daarnaast geven Nederlandse jongeren steeds minder vaak online hun mening over problemen in de wereld.


Meisjes en jongens

Niet alle Nederlandse jongeren zijn even duurzaam. In de studie is specifieke aandacht voor verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes gedragen zich vaker duurzaam dan jongens. Ze eten minder vlees, zeggen er vaker iets van als familie of vrienden iets doen dat niet goed is voor het milieu, gebruiken plastic tasjes meerdere keren, steunen vaker goede doelen op Facebook en verzamelen en doneren meer geld voor goede doelen dan jongens. Toch zijn er een paar terreinen waar jongens het winnen in duurzaamheid. Jongens gaan liever met de fiets op pad dan dat ze weggebracht worden met de auto en gooien minder vaak eten weg dat nog goed is.

Bron: One World; 4 december 2015

Reageren?
Welke jongeren uit Deurne willen hierop reageren? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com