vrijdag 11 december 2015

Ingrijpende verandering in de landbouw is noodzakelijk

Professor dr. Ir Pier Vellinga is hoogleraar klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Universiteit. Op 10 december 2015 nam hij afscheid als hoogleraar met een conferentie.
Als inleiding  zei hij zelf: “We moeten naar een andere landbouw met gemengde bedrijven, lokale productie en een gezonder dieet met minder dierlijke eiwitten.” Deze verandering heeft het karakter van een doorbraak en is nodig om het klimaatprobleem een halt toe te roepen.


Doorbraak

Met het einde van de klimaattop Parijs in zicht concludeert prof. Vellinga dat de afspraken die worden gemaakt een goede aanzet zijn om de wereldwijde temperatuurstijging beneden de twee graden Celsius te houden. “Het is alleen onvoldoende en te laat om klimaatschade te vermijden.” ”Parijs gaat wel voor een doorbraak op het gebied van hernieuwbare energie zorgen”, zegt Vellinga. “Maar hierna moet er voor het klimaat meer aandacht uitgaan naar landbouw, grondgebruik en voedsel.”

Plantaardige eiwitten

De landbouw moet daarbij van de energietransitie leren.

Met een verdere intensivering van de landbouw en een efficiencyslag is het wereldvoedsel- en broeikasgasprobleem niet op te lossen.

 “We hebben een doorbraak nodig”, zegt Vellinga, “een verandering van strategie van kwantiteit naar kwaliteit en kringlopen. Nog steeds investeren er jonge boeren in intensivering, maar eigenlijk zou hun energie moeten gaan naar een gemengd bedrijf, het sluiten van kringlopen, en naar meer plantaardig voedsel. Als consumenten overschakelen op een gezonder dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, is genoeg voedselproductie voor de wereld mogelijk met veel minder uitstoot van broeikasgassen.”

Bron: Wageningen.nl; 10 december 2015


Radicaal overstappen

Een dag eerder publiceerde het Friesch Dagblad een artikel over Vellinga. In dat artikel zegt hij onder andere:
“Zoals olie en kolen het klimaat bedreigen, zo bedreigt een overconsumptie aan dierlijke eiwitten de mens en de natuur.
Met een intensieve landbouw met nog meer efficiëntie voor een hogere productie per hectare slaat de sector een zelfde weg in die de fossiele industrie insloeg met energiezuinige apparaten. Daar bleken we het niet mee te redden. Net zoals we in de komende dertig jaar radicaal overstappen van fossiel naar hernieuwbare energie, zo moet ook de landbouw zich gaan aanpassen.”


Moderne boer

Vellinga stelt dat de echt moderne boer niet kiest voor een zo´n hoog mogelijke efficiëntie maar voor een gemengd bedrijf. Dat is beter voor mens, dier en natuur.
Hij vreest ook dat de bulkproductie uiteindelijk voor de Nederlandse landbouw funest uitpakt. Er wordt nu heel veel kaas en melkpoeder aan China verkocht. Maar als landen met veel goedkopere landbouwgrond onze productiewijze gaan kopiëren, dan redt de Nederlandse boer het niet vanwege de veel hogere grondprijs.

Bron: Friesch Dagblad; 10 december 2015 

Reageren? Eens of oneens met Vellinga? Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com