maandag 14 december 2015

Historisch klimaatakkoord

Aan het einde van het warmste jaar ooit gemeten is zaterdagavond 12 december 2015 een historisch klimaatakkoord gesloten in Parijs. Voor het eerst in de geschiedenis hebben 195 landen zich vastgelegd op het reduceren van hun CO2-uitstoot. 


Twee graden

Het akkoord heeft als belangrijkste doelstelling dat de opwarming beperkt moet blijven tot ruim beneden 2 graden in het jaar 2100, met het streven het niet meer te laten zijn dan 1,5 graad. Die limiet is cruciaal voor de poolgebieden, koraalriffen en bewoners van laag liggende eilanden en kuststreken. Opname van de 1,5 graad limiet is een overwinning voor de armste, meest kwetsbare landen.

Geen bindende afspraken

In het akkoord staan helaas geen bindende afspraken over het terugdringen van broeikasgassen.  Wel is afgesproken dat alle landen elke vijf jaar samenkomen om te controleren of hun klimaatplannen moeten worden aangescherpt om de temperatuurdoelstellingen te halen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van landen. De rijke ontwikkelde landen moeten meer doen dan de ontwikkelingslanden. Ook krijgen arme landen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar financiële steun om zich aan te passen aan de opwarming.


Fossiele brandstoffen

Vager is de tekst over een snelle afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen en een overgang naar 100 procent duurzame energie vóór 2050. De tekst spreekt over een piek in broeikasgasemissies 'zo snel mogelijk' en dan snelle reducties, tot in de tweede helft van de eeuw een 'balans' wordt bereikt tussen uitstoot en opslag van broeikasgassen.

Vrijwillige plannen

Een probleem van het klimaatakkoord is dat het gebaseerd is op de vrijwillige klimaatplannen die landen hebben ingediend. Die leiden nu opgeteld tot een temperatuurstijging van zeker 2,7 graden Celsius. Belangrijk is dat de tekst vastlegt dat deze klimaatplannen elke vijf jaar zullen worden geëvalueerd en bijgesteld om de 2 graden Celsius doelstelling uiteindelijk toch te halen.

Einde fossiele brandstoffen

Het feit dat het akkoord deze ambitie vastlegt is volgens insiders cruciaal. Wat nu niet wordt afgesproken kan later alsnog gebeuren. Het is bovendien, zeiden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Parijs vandaag, een duidelijk signaal aan bedrijven en beleggers dat het tijdperk van fossiele brandstoffen afloopt en de toekomst is aan hernieuwbare energie.


Klimaatsteun

De afspraken in het akkoord over klimaatsteun zijn tweeslachtig. Het akkoord voorziet erin dat, zoals de ontwikkelingslanden wilden, de rijke, ontwikkelde landen vanaf 2020 zeker 100 miljard dollar per jaar betalen. De rijke landen wilden hier niet aan. Ze hebben gedaan gekregen dat de afspraak helaas nu niet in de overeenkomst staat maar in het minder zware bijgevoegde besluit.


Klimaatschade

Rond het omstreden thema van steun voor klimaatschade is een harde strijd gevoerd. Voorbeelden van klimaatschade  zijn ontbossing, overstroming, landbouwschade door gestegen temperaturen, hongersnood en landverschuiving. De ontwikkelingslanden hebben gedaan gekregen dat het thema voor het eerst in een klimaatakkoord wordt geïntroduceerd. De rijke landen hebben een bepaling laten opnemen dat deze erkenning niet automatisch kan leiden tot juridische aansprakelijkheid en/of financiële compensatie.

Bron: de Volkskrant; 12 december 2015Reageren? Blij met dit akkoord of teleurgesteld? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com