donderdag 31 december 2015

'Er zijn te veel varkens in Nederland'

Het wordt tijd dat varkenshouders in de spiegel kijken, zegt zeugenhouder Jan Overeem uit Nijkerk. De grenzen van de schaalvergroting zijn bereikt. Jan Overeem voerde een 'pittig gesprek' met de bank over de mogelijkheden zijn bedrijf tóch voort te zetten. Wekelijks rapporteren over de liquiditeit? Daar heeft hij 'geen zin meer in'. De conclusie is dat hij zijn besluit eigenlijk al had genomen. Het is mooi geweest. Op 5 december hakten hij en zijn vrouw de knoop door.


Van nul naar 24 duizend

Jan begon in 1954 met één zeug in 'een kippenhokje', gekocht van opa. De kippen werden er na verloop van tijd 'uitgewerkt'. Nu, met 750 zeugen, goed voor pakweg 24 duizend biggen per jaar, is de rek er definitief uit. Het kon en kan zo niet doorgaan met die overproductie aan varkensvlees, de tijd is rijp voor krimp. “Sommige zeugenhouders willen die boodschap nog niet horen en hebben, zoals een collega het eens uitdrukte, hun leven lang 'alleen maar in de mestput gekeken.”

Einde groei

Lagere vleesconsumptie, hogere productiekosten vanwege milieuwetgeving en regels voor dierenwelzijn, vergelijkbare overproductie in landen om ons heen, de tendens is al een tijd dezelfde. De varkenshouder denkt altijd maar aan groei, maar moet in de spiegel kijken, zegt Overeem. De grenzen van de schaalvergroting zijn nu wel bereikt, denkt hij. Nederland zit vol met biggen. Ook met kippen en koeien, voegt hij er aan toe. Voor de binnenlandse markt kunnen we met 25 procent van onze varkensstapel toe.


Crisis

In het vorige decennium heeft Overeem fors geïnvesteerd. Betrok een nieuwe locatie, deed mee aan de schaalvergroting. Op de oude plek werden de schuren gesloopt en kregen de kavels een woonbestemming. En toen sloeg de crisis toe. “Nergens in de agrarische sector heeft een bedrijfstak het zo zwaar als de varkenshouderij.”


Overaanbod

Volgens het mediabedrijf Agrio is in Nederland het aantal fokzeugen het afgelopen jaar met 120 duizend afgenomen. Niettemin heeft Nederland nog steeds te maken met overaanbod aan varkensvlees. De afzetmogelijkheden zijn verslechterd, onder meer omdat overal in Europa de aantallen varkens zijn gestegen terwijl de vleesconsumptie terugloopt. Ook de Russische boycot speelt veel zeugenhouders parten.

Inkomen

Volgens onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR is het gemiddelde inkomen van zeugenhouders in 2015 op 'een historisch dieptepunt' beland. Herstel van de markt is op zijn vroegst in het najaar van 2016 te verwachten, voorspelt het LEI. Tegen die tijd zijn vermoedelijk nog veel meer bedrijven op de fles gegaan, zo blijkt uit de enquête van Agrio. Slechts eenderde van de zeugenhouders denkt de huidige crisis in de sector te kunnen overleven.

Bron: de Volkskrant; 31 december 2015


Reageren? Is het bestuur van de gemeente Deurne voorbereid op een mogelijke crisis in de varkensindustrie? Regeren is vooruitzien. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com