zaterdag 12 december 2015

De ontknoping

Vervolg op het gisteren in Duurzaam Deurne nieuws gepubliceerde artikel ‘Zwavelwaterstof drama nadert ontknoping’Rapport

Medio 2015, ruim twee jaar na het gevaarlijke incident in het Zandbos, legde TNO een rapport neer bij het verantwoordelijk bestuur in Den Bosch. De juiste datum van het verschijnen is niet bekend gemaakt. Het rapport werd eerst door de censuurmolen gedraaid, met inschakeling van ‘communicatie-experts’. Pas eind november 2015 verscheen een eindversie van het rapport, aangevuld met een persbericht, toegelicht tijdens een persbijeenkomst.

Manipulatie

Drie communicatie-experts, optredend namens provincie, gemeente en GGD, bereidden het persbericht voor en stuurden de persbijeenkomst.  De deskundige van het TNO werd zorgvuldig buiten het politieke proces gehouden, maar gaf duidelijk en oprecht inhoudelijke antwoorden op vragen.


Het spanningsveld

Duidelijk is inmiddels, en dat is ook al door verschillende media gecommuniceerd, dat de aanwezigheid van zwavelwaterstof in grondwater een ernstige bedreiging is voor de gezondheid van inwoners van Noord-Brabant. Die bedreiging is niet beperkt tot Deurne.
De oorzaak van het ontstaan van het gevaarlijke gas is wetenschappelijk duidelijk maar ligt politiek moeilijk. Vast staat dat de samenstelling van de bodem een rol speelt. Maar de bodem is niet de oorzaak. De oorzaak komt, zoals ook al eerder aangegeven door deskundigen, van buiten. Essentiële elementen (nitraat en sulfaat) worden van buiten aangevoerd, zeer waarschijnlijk als gevolg van  industriële en agrarische activiteit. Het zijn deze elementen die de oorzaak zijn van het ontstaan van het gevaarlijke gas.

Inwoners gewaarschuwd

Namens het bestuur van de gemeente Deurne heeft wethouder Helm Verhees een brief gestuurd aan 1100 inwoners die volgens hem ‘rechtstreeks betrokken’ zijn. In de brief worden inwoners gewezen op het gevaar van zwavelwaterstof. Ook worden ze geïnformeerd over hoe te handelen bij het waarnemen van de bekende ‘rotte eieren lucht’.
Dezelfde wethouder heeft het bestuur van de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven zich duidelijk uit te spreken over de oorzaak van het ontstaan van zwavelwaterstof. Ook vraagt hij het bestuur van de provincie informatie over stappen die het provinciebestuur zal zetten (maatregelen die het bestuur zal nemen).
Het rapport van TNO is duidelijk over de oorzaak. Bestuurders vinden het moeilijk daarmee om te gaan.


Lobby’s

Door bestuurders moeten de belangen van groeperingen die ‘de economie’ vertegenwoordigen, afgewogen worden tegen  de belangen van gewone inwoners. De veroorzakers van het gevaar dat de gezondheid van inwoners ernstig bedreigt, zijn bekend. Het aanpakken van de oorzaak is moeilijk, want het is voor bestuurders soms lastig en politiek gevaarlijk economisch belang af te wegen tegen menselijk belang.

Reageren?
Welk belang is voor u het grootst? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com