vrijdag 27 november 2015

Opwarming aarde enige prioriteit voor Deurne


Volgende week wordt in Parijs beslist over de toekomst van de aarde. Regeringsleiders van ruim 160 landen bepalen dan samen welke maatregelen genomen gaan worden om de aarde, en alle mensen op de aarde, te beschermen tegen een vernietigende aanslag. Ook voor Deurne zal de klimaatconferentie in Parijs grote gevolgen hebben. Deurne is tegelijk veroorzaker en slachtoffer van CO2 uitstoot. De inwoners van Deurne zullen ingrijpend getroffen worden door grote veranderingen in het klimaat.


Deurne, bestuur en politiek

Het bestuur van de gemeente Deurne (gemeenteraad en college) maakt zich niet druk om de klimaatverandering. Een deel van de inwoners, en waarschijnlijk ook een deel van het bestuur, gelooft er niet in. Drie grote politieke partijen in Nederland (CDA, PVV en VVD) ontkennen de noodzaak van ingrijpende maatregelen. Maar gevolgen van een alles bepalende klimaatverandering zijn nu al merkbaar. De grote ontwikkelingen  kondigen zich nu al aan. Er rest weinig tijd voor maatregelen. Voor politieke partijen is het moeilijk  prioriteit te geven aan drastische maatregelen als het kwaad nog niet voelbaar is voor de kiezers.


Urgentie

In de wereld, en ook in Nederland, is de urgentie wel degelijk merkbaar. Veel wereldleiders getuigen van de noodzaak om hard in te grijpen. De Tweede kamer is met een kleine meerderheid bereid om binnen afzienbare tijd alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Een grote groep hoogleraren heeft de Nederlandse overheid gemaand hun onverschilligheid te laten varen. Uit alle delen van de wereld zijn grote groepen mensen onderweg naar Parijs om daar de leiders van de wereld te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Problemen

Het ingrijpen in de ontwikkeling naar een klimaat catastrofe vereist moed en toewijding. Het afstand nemen van fossiele brandstof leidt tot ongekende maatregelen. Ondernemingen die hun bestaansrecht ontlenen aan de winning en exploitatie van gasvelden en oliebronnen hebben geen toekomst meer. Oliepijpleidingen en olietankers kunnen afgeschreven worden. Landen als Saudi-Arabië en Bahrein moeten afscheid nemen van hun ongekende weelde. Maar ook heel dichtbij zijn de problemen levensgroot. Leef- en eetgewoonten zullen rigoureus veranderen. Vlees wordt zeldzaam. Gebouwen moeten energie neutraal worden. Transport moet veel minder worden. Vliegen wordt beperkt. Alle vervoer moet duurzaam worden. Zon-, wind- en aard energie zal op grote schaal ingevoerd worden. Steeds meer energie zal lokaal en kleinschalig opgewekt worden. Bovengrondse elektriciteitsnetten verliezen een deel van hun waarde. De overheid zal kritisch moeten kijken naar het belang en de waarde van ondernemingen. Activiteiten die schadelijk zijn voor de toekomst van de aarde zullen ontmoedigd worden. Het begrip ‘economische groei’ maakt plaats voor ‘grenzen aan de groei’.


Is Deurne voorbereid?

Het antwoord is nee. Er zijn geen zichtbare tekenen dat het bestuur van Deurne, Deurnese industriële- en agrarische ondernemers, scholen, en andere groepen zich druk maken over de naderende droogte, ongekende neerslag, schaarste aan schoon water, overstromende rivieren,  zeer grote stormen en andere natuurrampen. Natuurlijk niet. Het is allemaal nog heel ver weg en omgeven met onzekerheden.

Taak voor het bestuur

De hoofdtaak van het openbaar bestuur is vooruitkijken en samen met de inwoners visie ontwikkelen. Daar hebben de inwoners, die het bestuur gekozen hebben en er van afhankelijk zijn, recht op. Welke scenario’s voor Deurne in 2030 en 2050 moeten doordacht worden? Tot nu toe eindigt de horizon van politiek georiënteerde bestuurders bij de volgende verkiezingen.


Klimaatconferentie Deurne

Het is een uitdaging voor gemeenteraad en college om, samen met deskundigen en inwoners een eerste beeld te scheppen van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor Deurne. Dit mag geen politieke activiteit zijn. Geen bezigheid voor politieke partijen.
Laten leden van de gemeenteraad het voortouw nemen. Stap even uit je partij en neem samen verantwoordelijkheid voor de toekomst van Deurne en de huidige en toekomstige inwoners. De klimaatconferentie Deurne is een eerste stap. De inwoners kijken uit naar je leiderschap.


Reageren?
Steun je een initiatief van leden van de gemeenteraad? Wil je meedoen? Heb je ideeën voor het organiseren van de eerste klimaatconferentie Deurne? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com.