woensdag 18 november 2015

Nederlandse mest stinkt ook in Duitsland

De Duitse tv-zender WDR zendt woensdag 18 november om 22:00 uur de documentaire ‘Uns stinkt’s! Die Mistrevolte’ uit over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland. “Het is een schandaal dat onze regio steeds meer als stortplaats wordt gebruikt voor mest uit de bio-industrie”, zegt Katharina Schmidt-Loske. Zij is voorzitter van AG Grünlandschutz in de Eifel. Tijdens de zoektocht naar de oorzaak van het probleem kwam Schmidt-Loske in contact met de Peelgroepen. De WDR maakte er een documentaire over, inclusief opnamen in de Peelregio en in Brussel.


Tankwagens met mest

In de documentaire wordt de weerstand van burgers in beeld gebracht tegen de tankwagens met mest uit gebieden met een mestoverschot, zoals Münsterland en Nedersaksen maar ook uit Nederland. Toppers in Nederland zijn Venray, Sint Anthonis, Deurne en Gemert. De handel in mest is weliswaar legaal, maar nauwelijks gecontroleerd. De handel wordt mogelijk gemaakt door bestuurders, omdat er in deze regio’s teveel mest is, maar te weinig land om dit groeiend mestoverschot op verantwoorde wijze te gebruiken. En de bestuurders weigeren het probleem op te lossen door minder dieren toe te staan.

Grondwater

Nu al is 40 procent van het Duitse grondwater zwaar belast met het voor de gezondheid gevaarlijke nitraat dat de afgelopen 30 jaar via de mest is uitgespoeld naar diepere lagen in de bodem en het grondwater. Op sommige plaatsen is de vervuiling zo sterk dat er geen water meer uit kan worden gewonnen zonder dure behandeling.
Tijdens de zoektocht naar oorzaak en oplossing van het probleem kwam het burgerinitiatief Grünlandschutz in contact met de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio waar gemiddeld circa 2.300 varkens per km2 worden gehouden. In de Peelregio worden op locaties met veel intensieve veehouderij hoge concentraties nitraat tot 131 mg/l in het grondwater gemeten (de norm is maximaal 50 mg/l).

Cumela

De brancheorganisatie van mesthandelaren en transporteurs (Cumela) gaf in 2014 aan dat in Zuidoost-Brabant, ondanks de aanwezigheid van GPS-systemen op de tanktransporten, 30 tot 40 procent van de mest in een illegaal circuit verdwijnt.
In plaats van het aantal dieren wettelijk te verminderen, probeert de veesector het mestoverschot in de Peel ‘op te lossen’ met het bouwen van mestfabrieken.

Europa

“Het grootste probleem is dat de agrarische sector in Europa zeer veel invloed heeft op het beleid”, zegt de Nederlandse EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). “Het is telkens weer hetzelfde geluid: we moeten meer exporteren, we moeten groter worden. De problemen die zich voordoen voor mens en milieu worden door de meerderheid in het Europees Parlement niet besproken.”

TV

De Documentaire ‘Uns stinkt’s! Die Mistrevolte’ wordt woensdag 18 november om 22:00 uur uitgezonden door de Duitse tv-zender WDR.

Bron: Grünlandschutz in der Eifel; Mens, dier en Peel; 16 november 2015


Reageren?
Het bestuur in onze Peel onderneemt bar weinig om het mestprobleem bij de wortel aan te pakken. Sterker nog: de vervuilers worden in bescherming genomen en inwoners worden genegeerd. Stuur een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com