dinsdag 17 november 2015

Kan de politiek Deurne besturen?

Vanavond, 17 november 2015, wacht Deurne een belangrijke politieke gebeurtenis. De gemeenteraad, het hoogste bestuurscollege van Deurne, neemt een beslissing over de nieuwe stanknormen voor de gemeente. De beslissing dient genomen te worden door de individuele leden van de gemeenteraad, maar is al lang opgeëist door de politieke partijen. Veruit de meeste leden van de gemeenteraad zijn gebonden aan de mening van de politieke partij die hun aan een zetel heeft geholpen. Zielig, bestuurder zijn en geen eigen beslissing mogen nemen.


Besturen

Deurne heeft behoefte aan een sterk en kundig bestuur. Dat bestuur wordt eens in de vier jaar, en vaker als er een crisis optreedt, gekozen door een deel van de inwoners. In Deurne neemt ongeveer de helft van de inwoners actief deel aan de verkiezingen. Een zeer beperkt aantal inwoners is ook lid van een van de politieke partijen. En nog veel minder inwoners maken binnen die partijen de dienst uit. Aan de kandidaten op de kieslijst worden absoluut geen bestuurskundige eisen gesteld. Hun foto moet voor de kiezer voldoende zijn. Daar moeten kiezers het mee doen. Na de verkiezingen beginnen de winnende partijen met ‘besturen’. Dat betekent dat ze een meerderheid (coalitie) zoeken met de bedoeling de minderheid uit te schakelen. Democratie wordt dat genoemd.

Bestuurders

Daarna moeten er wethouders gekozen worden. De partijen van de coalitie bepalen onderling welke personen aan de beurt zijn voor het ambt. Trouw aan de partij en jarenlange dienst zijn meestal de belangrijkste criteria. Kandidaten voor het wethouder ambt hoeven, voor zover bekend, aan geen enkele eis van bestuur kundigheid te voldoen. In de gemeenteraad bepaalt de zelfgekozen coalitie de uitslag van de stemming over de wethouders.

Uitdagingen

De bestuurders van Deurne (leden van de gemeenteraad, geassisteerd door de wethouders) staan voor enorme bestuurskundige opgaven. Eerdere bestuurders lieten een financiële chaos achter die leidde tot ongekende en vaak wrede bezuinigingen. Het landelijk bestuur verlangt van het gemeente bestuur om veel te doen met weinig geld. En dat is te merken in de zorg. Eerdere bestuurders lieten zich verleiden om in Deurne een agrarische realiteit te creëren die bijna niet meer te corrigeren is. Kleine, eerlijke boeren zijn er bijna niet meer. Grootschalige vee fabrieken zijn een bedreiging voor de gezondheid van de inwoners en verwoesten de natuurlijke omgeving.

Sterk en kundig bestuur

De uitdagingen vragen een sterk en kundig bestuur. Helaas wordt Deurne niet bestuurd door sterke en kundige bestuurders maar door politieke partijen die vooral gedreven worden door de doelstelling groot, groter, grootst. Daarin staat Deurne niet alleen. Overal in Nederland grijpen inwoners steeds meer het initiatief, buiten de politieke partijen om. En buiten die partijen zijn er inwoners die veel meer verstand hebben van besturen dan de politieke vertegenwoordigers. Ook in Deurne.

De agrarische chaos

Vanavond, 17 november 2015 , begint om 8 uur in het gemeentehuis een nieuwe episode in een triest toneelstuk. De coalitie probeert een volkomen onvoldragen beleidsvoorstel geaccepteerd te krijgen door de gemeenteraad. Centraal moet staan de gezondheid van huidige en toekomstige inwoners. Dat zeggen politieke partijen ook als hun hoogste prioriteit te zien. Maar ze maken het niet waar. Om de intensieve vee industrie te beheersen grijpen ze naar een verouderd en volkomen onbetrouwbaar instrument. Echte beslissingen gaan ze uit de weg. Dat heet besturen.

Komt dat zien

Inwoners van Deurne. Laat zien dat het zo niet langer kan. Deurne heeft meer dan ooit behoefte aan kundig, eerlijk, onafhankelijk bestuur. Dat wordt momenteel niet geleverd door de politiek. De voorstelling vanavond betekent een nieuwe stap naar meer vee, meer overlast, meer bedreiging van de gezondheid, meer gebieden met een onaangenaam leefklimaat, meer stank, geen toekomst voor kleine boeren, geen vernieuwing in het buitengebied, verdere verdrijving van toeristen en meer macht voor de vee industrie.

Reactie?
Meer dan ooit is het van belang dat inwoners zich laten horen. Via politieke partijen als het moet, maar vooral direct en duidelijk. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com