woensdag 18 november 2015

Donker trieste avond voor de Deurnese politiek

Een deel van de politiek van Deurne is de Middeleeuwen niet ontgroeid. Voor hen geldt nog steeds het recht van de sterkste en de sluwste. Dat heet dan democratie. De meerderheid wint! De meerderheid wint altijd want de meerderheid heeft meer macht. En die macht wordt op alle mogelijke manieren ingezet om te winnen.
Toen dinsdagavond de raadsleden van drie oppositiepartijen zich uit protest terugtrokken uit de raadsvergadering vlogen er triomfantelijke lachjes op en neer tussen raadsleden van de coalitie en hun wethouders. “Wij hebben gewonnen”. 


Democratie

De democratie in Deurne heeft niet gewonnen. Die heeft een diepe nederlaag geleden. Dank zij gekonkel, bedrog, intimidatie is de coalitie erin geslaagd een besluit over stanknormen te forceren. Er was overleg in het presidium (alle fractieleiders plus de burgemeester) voor nodig. In dat presidium hebben de vier oppositiepartijen meer stemmen dan de drie coalitiepartijen. De coalitie dacht dat de oppositie van dat overtal misbruik zou maken. Daarom werden trucs uit de kast gehaald. Tot en met telefoontjes door een Bossche gedeputeerde waarbij gepoogd werd fractieleiders van de oppositie onder druk te zetten.

Echte democratie

Echte democratie is menselijk, hoffelijk, op zoek naar het beste en biedt ontzag voor elkaar. Samen zoeken naar de beste oplossing. Waardering voor de opvattingen van de ander. Luisteren naar argumenten. Maar ook: onderhandelen in alle openheid en vooral met open vizier. Steeds de ‘klant’ in de gaten houden. De inwoners van Deurne dus, de mensen die voor hun toekomst afhankelijk zijn van de politici. In de echte democratie is het normaal dat bestuurders zich gedragen als gekozen vertegenwoordigers van alle inwoners. En niet als vechters die met alle middelen proberen hun eigen macht te vergroten.  Een democratisch debat, ook in het presidium, hoort open te zijn. De tijd van duistere achterkamertjes en stoffige politieke zolders is voorbij.


Meer of minder?

Waar ging het om? De inzet van de strijd in de gemeenteraad waren de nieuwe stanknormen. En vooral het feit dat sommige partijen roepen dat de gezondheid van de inwoners de allerhoogste prioriteit heeft, maar hun goede voornemens weer vergeten als de machtsstrijd losbarst. In het Eindhovens Dagblad schrijft een slecht geïnformeerde journalist dat de nieuwe normen betekenen dat er in Deurne minder beesten zullen komen. Niets is minder waar. Sterker nog. Stanknormen hebben een zeer beperkte invloed op het aantal dieren. Een van de oppositieleiders vroeg zich af waarom de nieuwe stanknormen tegen de verdrukking in en omgeven met fouten, nu zo snel in de raad beslist moesten worden. Geen duidelijkheid. Geen democratische agendering. De waarheid wordt angstvallig in de coulissen gehouden.

Groei

Berekend is dat met de nieuwe normen het aantal varkens in Deurne kan groeien van ruim 300.000 naar ongeveer 1.300.000. Zelfs als de geurnormen voor heel Deurne op nul gezet worden, is groei (ontwikkeling) mogelijk. De coalitie stelt de zaken verkeerd voor. Deze geurnormen zijn, ondanks alle ophef, geen stap in de goede richting. Het aantal varkens in Deurne wordt bepaald door de markt, supermarkten, internationale concurrentie en de portemonnee van de vee ondernemers. Als de politieke bestuurders daar invloed op willen hebben zullen ze slimmer moeten worden dan de vee ondernemers en dat is een moeilijke opgave. Overigens geldt dat niet alleen voor de Deurnese politieke bestuurders, maar ook voor die in het provinciehuis. Het gedoe over stanknormen is een gevecht voor de bühne. Zieltjeswinnerij.


Emotie

Bij de oppositiepartijen riep de vergadering van de gemeenteraad veel emotie op. Niet omdat het duidelijk bij voorbaat een verloren strijd was. Maar omdat de voorbereiding van de vergadering en de vergadering zelf zo ongelooflijk amateuristisch, onzorgvuldig en geheel volgens een machtspatroon verliepen. Voor het samen bereiken van goede resultaten voor de inwoners van Deurne is het nodig dat de menselijkheid terugkeert in de politiek.

Meer lezen? (klik om te openen)

Stank, gezondheid, klachten, overlast en de gemeenteraad
Mest en failliete varkenshouderij
Stank en bedreiging gezondheid; leden gemeenteraad Deurne verantwoordelijk
Bestuur en politiek Deurne, amateuristisch toneel
Dialogen tussen veehouders en ‘buren’ stagneren
Politieke coalitie Deurne schoffeert inwoners
Kan de politiek Deurne besturen?


Reageren?
Moet Deurne op een andere manier bestuurd worden? Eerlijk, transparant, sociaal, duurzaam, democratisch in de goede betekenis? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com