vrijdag 9 oktober 2015

Toekomstboeren gaan pionieren in Liessel

Op de Snoertseplak in Liessel krijgt de toekomst van agrarisch Deurne gestalte. Het begon met een stimulerende bijeenkomst. De aanwezigen kregen de kans  om ideeën te spuien voor de nieuwe bestemming van het perceel Snoertsebaan 28, waar ooit een megastal met 17000 varkens zou komen. Na felle protesten uit de omgeving besloot de provincie, eigenaar van de grond, begin 2013 om de grond  beter te gebruiken. Inwoners van Liessel zorgden voor het vervolg.


Duurzaam Deurne nieuws publiceert regelmatig artikelen over de toekomst van boerenactiviteit in Nederland. Hierbij een bloemlezing van recente artikelen. Bestemd voor een vruchtbare voortzetting van de discussie over de Snoertseplak als geboortegrond van ‘Nieuw Agrarisch Deurne’.


Netwerk goed boeren

Vernieuwende boeren, op zoek naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem. Boeren die een bedrijf willen dat verbonden is met het land, de omgeving en met de maatschappij. Dat zijn de boeren die meedoen in het Netwerk Goed Boeren.
Meer lezen?

Ecologische landbouw doet het beter

Er is volgens Greenpeace een gelijkwaardig alternatief voor grootschalige voedselproductie, maar dan zonder vervuiling en uitputting van de aarde: ecologische landbouw.
Meer lezen?

Eten wat de grond schaft

Wie op internet zoekt naar eten dat rekening houdt met de bodem waarop het groeit, graaft zich een ongeluk. Dat onze voedselkeuzes direct van invloed zijn op de kostbare landbouwgrond, lijkt nog niet echt tot ons doorgedrongen.
Meer lezen?

Goede boer

Consumenten die duurzaam willen eten en boeren die duurzaam produceren. Natuur & Milieu brengt ze bij elkaar.
Meer lezen?

Kleine boeren; geen infuus maar high-tech

Als het over kleinschalige landbouw gaat, wordt al snel gedacht aan roestige melkbussen, krakende schuurdeuren, dampende mesthopen en knoestige boertjes.
Meer lezen?

Bouwen aan de bodem 

Ongeveer 95% van de voedselvoorziening wereldwijd is afhankelijk van een gezonde bodem. Internationaal is er meer en meer aandacht voor de kwaliteit van de bodem.
Meer lezen?

Buitengewone varkens

Buitengewone varkens staat voor smaakvol vlees dat op de meest natuurlijke en diervriendelijke wijze verkregen is. Wij streven naar een doorbraak in de varkenshouderij. Een doorbraak richting lekker, gezond, transparant en eerlijk.
Meer lezen?

Kleinschaligheid redt het platteland

De voortschrijdende landschappelijke verandering van kleinschalig naar grootschalig speelt een belangrijke rol. Kleinschaligheid heeft ook veel voordelen voor de vaste bewoners van het platteland, de agrariërs.
Meer lezen?

Toekomstboeren

Het platteland loopt leeg en de negatieve effecten van de landbouw worden steeds zichtbaarder en voelbaarder. Er wordt ingezet op duurzaamheid.
Meer lezen?

Het voeden van de wereld

De Wereldbank beweert dat we 50% meer voeding moeten produceren om tegen 2050 negen miljard mensen te kunnen voeden. Maar gelukkig produceren we nu al genoeg voedsel om 10 miljard mensen te kunnen voeden.
Meer lezen?

Boer Spierings

Welkom op de site van Boer Spierings en Landwinkel Spierings. Al meer dan 30 jaar hebben wij een bedrijf aan de Oijenseweg in Oss, waar wij onze melkkoeien melken.
Meer lezen?

Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com