woensdag 7 oktober 2015

Huisarts vecht zich uit wurggreep verzekeraar

Onder aanvoering van het trio dat Artsen zonder Grenzen oprichtte, verenigen de huisartsen zich met succes tegen de zorgverzekeraars. Dertig jaar na hun vorige stunt hebben Jacques de Miliano, Peter de Groot en Bart Meijman de Nederlandse huisartsen gered. Als oprichters van de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen wist het drietal in 1984 de internationale hulporganisatie op de kaart te zetten. Met de actie 'het roer moet om' hebben ze de onderhandelingspositie van Nederlandse artsen aanzienlijk verbeterd.


Huisartsen in opstand

De actie werd maandag 5 oktober 2015 in een gezondheidscentrum in Driebergen bekroond, waarbij alle wensen van de huisartsen min of meer zijn ingewilligd. Met alle instituten in de huisartsenzorg is overeenstemming bereikt dat het roer om gaat. Iedereen, inclusief het ministerie, onderschrijft de doelstellingen van de huisartsen in opstand.

2014

Het trio werkt inmiddels alweer jaren als huisarts, De Miliano en De Groot in Haarlem en Meijman in Amsterdam. In 2014 wordt het hen te gortig. De contracten die zorgverzekeraars huisartsen voorleggen ter ondertekening, hebben trekken van wurgcontracten. Zo moet de huisarts beloven zo veel mogelijk goedkope medicijnen voor te schrijven en zo min mogelijk dure merkmedicijnen. Over van alles en nog wat vragen verzekeraars verantwoording in formulieren. Een gesprek is niet mogelijk, laat staan onderhandelen. Huisartsen worden geacht te tekenen bij het kruisje.


Actie

De Miliano begint eind 2014 een Whatsapp-groepje met collega's in Haarlem die het Achmea-contract ook weigeren te tekenen. 'Dat dijde al snel uit. Binnen de kortste keren deed driekwart van de huisartsen in Kennemerland mee. Dat zijn er een paar honderd', zegt De Miliano. Het contract met Achmea wordt uiteindelijk bijgesteld, maar er is massale onvrede aangeboord. Binnen de kortste keren sluiten zevenduizend van de elfduizend Nederlandse huisartsen zich aan.

Het roer moet om

In maart 2015 wordt de club omgedoopt in 'het roer moet om', en stellen de actievoerders een manifest op. 'Niet over geld maar over de manier van werken', zegt De Miliano. Het gaat om drie punten: de Mededingingswet moet anders toegepast, huisartsen moeten kunnen samenwerken en echt onderhandelen met verzekeraars. En de verantwoordingsdrift met de formulierenstroom moet stoppen.


Manifest

Op 11 maart, iets voor middernacht, willen de actievoerders het manifest op het ministerie van VWS spijkeren. Maar dat heeft een glazen pui, dus spijkeren gaat niet. Gelukkig is ook ducttape meegenomen. De volgende ochtend hoort minister Edith Schippers voor het eerst van de actie. Een maand later, in april, volgt een vergelijkbare actie bij de lobbyclub van zorgverzekeraars in Zeist. Daar worden ruim zevenduizend verwijsbriefjes van deelnemende huisartsen op de deur geplakt. Omdat een reactie uitblijft, wordt de actie herhaald. Met een beamer wordt het manifest tegen middernacht op het gebouw geprojecteerd. Nu nodigt André Rouvoet, voorzitter van de verzekeraars, de actievoerders uit.

Afspraak

Op 15 juni volgt een bijeenkomst met alle partijen, van verzekeraars tot minister. De huisartsen uiten massaal hun onvrede. Resultaat is de afspraak om voor oktober tot afspraken te komen. Dat lukt, want het gaat niet over geld maar over de inrichting van de zorg, over vertrouwen in de professional (de huisarts), over zin en onzin van formulieren en verantwoording.


Minister Schippers

Schippers is in haar sas met de afspraken. 'Iedereen is voor beperking van bureaucratie, voor samenwerken, voor kwaliteit. Ik hoop dat meer beroepsgroepen in de zorg zo aan de slag gaan.'

Minder bureaucratie

De huisartsen kunnen meerjarige contracten sluiten met verzekeraars, ook in samenwerkingsverbanden zoals gezondheidscentra. De bureaucratie voor de huisarts wordt teruggedrongen. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen en hulpmiddelen volstaat het recept voor de verzekeraar. Als dure merkgeneesmiddelen worden voorgeschreven, volstaat de vermelding 'medische noodzaak' op het recept. Een reeks formulieren vervalt, resterende formulieren worden vereenvoudigd en er komt een plan om bureaucratie verder terug te dringen.

Conclusie

De huisarts is minder bezig met verantwoording afleggen aan verzekeraars en krijgt meer tijd voor zijn patiënten.

Bron: De Volkskrant; 5 oktober 2015

Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com