vrijdag 2 oktober 2015

Frisse wind in provinciebestuur, Deurne volgt

Al heel lang dreigt de boerencoöperatie MACE een mestfabriek te gaan bouwen in het buitengebied tussen de gemeenten Venhorst en Landhorst. Inwoners waren niet blij met deze ontwikkeling en hebben hun uiterste best gedaan om de mestfabriek tegen te houden. Een mestfabriek is immers geen oplossing voor teveel mest. Alleen een drastische vermindering van dieren kan soelaas bieden.


Inwoners

Jaren lang leek het alsof alleen inwoners in de gaten hadden dat het afgelopen moet zijn met de verdere verloedering van het platteland van Noord-Brabant. Voorgaande provinciebesturen waren niet van plan de bouw van mestfabrieken een halt toe te roepen.

MER

Nu heeft het nieuwe provinciebestuur besloten dat het eventueel bouwen van een mestfabriek zeer veel nadelen en problemen meebrengt, met name voor milieu en leefbaarheid. Het bestuur van Noord Brabant heeft gekozen voor transparantie en inspraak. Het nieuwe provinciebestuur verkiest zorgvuldigheid boven snelheid in het vergunningentraject voor de grote mestfabriek. Dit blijkt uit de toelichting op het besluit van Gedeputeerde Staten om een extra milieutoets (milieueffectrapport, MER) te gelasten.

Maatschappelijke onrust

“Vanwege de grote maatschappelijke onrust streven wij naar transparante besluitvorming met voldoende inspraak”, aldus Gedeputeerde Staten. Expliciet vermeld staat daarbij dat duidelijker moet worden wat de geplande installatie betekent voor verkeer, geuroverlast, fijnstof en waterkwaliteit in de omgeving.

Blij en opgelucht

Tegenstanders van het MACE- plan reageerden blij en opgelucht. Voorman Giel Dekkers: “Dit is waar wij steeds op gehamerd hebben, omdat er zoveel vragen onbeantwoord bleven. Het is eigenlijk één groot experiment.”


Teleurgesteld

MACE-voorzitter Frans Meulenmeesters toonde zich integendeel teleurgesteld en kondigde bezwaar tegen het besluit aan: “Dit heeft geen enkele zin. Bij zo'n MER moet je naar andere locaties gaan kijken. Maar we zoeken al bijna zes jaar en hebben zeven of acht locaties gehad. Deze plek was juist met hulp van de provincie (vorig bestuur) gekozen.”

Andere locaties?

Het is niet duidelijk waarom een andere locatie nodig zou zijn. Een mestfabriek wordt volledig overbodig als er niet meer teveel mest geproduceerd wordt. En dat is de richting die Noord-Brabant in moet slaan.

Zorgvuldig

Een MER-traject vergt extra tijd. Maar het levert ook extra onafhankelijke toetsing op en extra inspraak, aldus Brabants landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings: “Zo zorgen we voor een zeer zorgvuldige beoordeling.”


Frisse wind

Milieugroeperingen spraken op sociale media direct van “een frisse wind' in het provinciehuis.”

Deurne volgt

Het bestuur van Deurne kan nu ook aan een frisse wind in Deurne gaan beginnen.

Bron: Brabants Dagblad; 1 oktober 2015


Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com