woensdag 28 oktober 2015

Energiereuzen nog minder groen

Nederland moet gezonder en groener worden, maar het afgelopen jaar werd Nederland grijzer en zwarter. De Nederlandse energieleveranciers produceerden meer stroom uit kolen, omdat deze 'vuile' grondstof erg goedkoop is geworden. En dat is goed voor de winst, maar niet voor het klimaat. 


Ranglijst

Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds (WNF) en Wise beoordeelden alle 37 Nederlandse stroomleveranciers op investeringen, productie, levering en inkoop van stroom, en maakten een ranglijst van 'voorlopers' (score 6 en hoger), 'volgers' (4 tot 6) en 'vervuilers' (lager dan 4). Met deze lijst willen de beoordelaars bevorderen dat consumenten overstappen naar een duurzamer stroomleverancier.

Alle leveranciers

Voor de ranglijst zijn alle 37 stroomleveranciers gewaardeerd op duurzaamheid. De meeste van hen produceren zelf geen energie, maar verhandelen stroom van andere producenten in binnen- of buitenland. Hun rapportcijfers zijn een weging van prestaties op het gebied van eigen investeringen in duurzame energie en de productie, levering en inkoop van stroom.

De beste

Duurzame Energie Unie, Pure Energie (Raedthuys) en Qurrent zijn de duurzaamste energiebedrijven van Nederland. Zij kregen een 10. Ook Vandebron, HVC Energie, Greenchoice en Kas Energie mogen zich tot de voorlopers rekenen. De score van Greenchoice daalde een beetje , omdat niet altijd de 'meest duurzame' vormen van biomassa werden ingekocht. Dat was veelal elektriciteit uit vergistinginstallaties, die door de milieuorganisaties relatief slecht wordt beoordeeld. De top 7 leveranciers worden gevolgd door Eneco, dat een 6,2 kreeg en op plaats 8 terechtkwam. De meest 'groene' acht bedrijven hebben samen een marktaandeel van slechts 21,4 procent.


De grijze reuzen

Vijf energiereuzen hebben samen een marktaandeel van bijna 80 procent en bepalen daarmee de duurzaamheid van de energievoorziening. Van die vijf is Eneco het meest duurzaam. Engie/Electrabel scoort iets beter dan vorig jaar en komt met een 5,9 dicht bij de voorlopers. De andere drie grote bedrijven (EON, Nuon en Essent) verduurzamen helemaal niet, volgens de groene lijst, en zijn in de beoordeling zelfs gezakt.

Protest

De grote energiebedrijven hadden vorig jaar al grote bezwaren tegen de ranglijst. Die zou eraan voorbijgaan dat grote producenten met hun kolen- en gascentrales zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom vonden ze de groten onvergelijkbaar met de kleintjes die zelf geen stroom produceren.

Te goed voor onderzoek?

Zeven stroomleveranciers hebben helemaal niet meegewerkt aan het onderzoek. Daaronder de grote producenten Essent, Nuon, GDF Suez en EON en de kleinere handelsorganisaties Nederlandse Energie Maatschappij en Budget Energie. Volgens de onderzoekers was medewerking van de grote maatschappijen ook niet nodig, omdat al hun informatie uit openbare bronnen beschikbaar was.

Bronnen: Trouw; 27 oktober 2015; de Volkskrant; 27 oktober 2015

Reageren?
Stuur een bericht naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com