donderdag 1 oktober 2015

De kracht van Deurne, steun aan vluchtelingen 2


Op 11 september 2015 publiceerde Duurzaam Deurne onder de titel ‘De kracht van Deurne; steun aan vluchtelingen’, een brief die ondertekend was door een groot aantal inwoners van Deurne. De brief was gericht aan de fractievoorzitters van alle Deurnese politieke partijen. In de brief vroegen de inwoners alle politieke partijen eventueel actie te ondernemen om vluchtelingen in Deurne te ondersteunen. De enige voorzitter die reageerde was Wilbert van Deursen, fractievoorzitter van Progressief Akkoord - GroenLinks.


Reactie

Uit de reactie van Wilbert van Deursen: “Jullie initiatief is uit het hart gegrepen en spreekt mij erg aan. De mediabeelden die  in de brief worden aangehaald hebben ook mij niet onberoerd gelaten. Al maanden houdt het mij bezig. Een journalist van het Eindhovens Dagblad heeft mijn gedachten over het vluchtelingenvraagstuk goed verwoord. Ik verwonder mij ook over de discussie van de opvang in de eigen regio. Naast het gegeven dat daar de opvang al overbelast is en niet evenredig over de landen verdeeld is, vraag ik me ook af waarom men daar niet eerder over nagedacht heeft. Immers als je oorlog gaat voeren weet je ook dat er een vluchtelingenvraagstuk ontstaat”.


Motie

“Als raadslid van Progressief Akkoord – GroenLinks heb ik het initiatief genomen om een motie voor te bereiden. Uitgangspunt van mij was dat deze motie door alle partijen gedragen zou worden. Alle fractievoorzitters waren het er over eens dat er aandacht moest zijn voor het vluchtelingenvraagstuk maar dat zij graag eerst overleg wilden hebben met de burgemeester om te bezien welke mogelijkheden er zijn alvorens zij een motie wilden ondersteunen. De burgemeester heeft vervolgens het initiatief genomen. In een email verwoordde hij het als volgt”.

Burgemeester

“Als voorzitter van de raad zal ik bij de aanvang van de vergadering aangeven dat de vluchtelingenproblematiek een onderwerp is dat ook leeft bij alle politieke partijen die in de gemeenteraad van Deurne vertegenwoordigd zijn en dat ik op korte termijn, samen met u, zal bezien wat voor mogelijkheden er zijn om hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. Zoals Wilbert terecht aangaf, is het vluchtelingenprobleem een onderwerp waar je eendrachtig te werk moet gaan. Precies om die reden acht ik een motie op dit moment prematuur”.
Wilbert: “Deze toezegging van de burgemeester was voor mij aanleiding om de motie niet in te brengen. In de raadsvergadering van 8 september heeft de burgemeester bij mededeling bovenstaande ook herhaald (via de website van de gemeente is dit fragment te beluisteren). Voor mij is het nu zaak om een bijdrage te leveren aan de voortgang”.


Interview

Wilbert van Deursen nam ook deel aan een interview over de vluchtelingen problematiek in het Eindhovens Dagblad. Daarin zegt hij onder andere: “Als het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) bij Deurne aanklopt om hulp, dan verwacht ik dat het college en de ambtenaren initiatieven nemen. Dat ze mogelijkheden inventariseren. Contact leggen met woningbouwverenigingen en eigenaren van leegstaande kantoorpanden. En dat ze de burgers erbij betrekken. Die lopen nu al vaak voorop op de overheden, die er toch zijn om problemen op te lossen."

Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com