maandag 7 september 2015

Windmolens draaien op wind, booreilanden op subsidies

Weer dreigt de subsidiekraan voor fossiele brandstoffen verder opengedraaid te worden. Als het aan minister Henk Kamp ligt, krijgen bedrijven die naar kleine – lees: onrendabele – gasvelden op de Noordzee boren een douceurtje: een investeringsaftrek van 25%. 


Schone energie

De spindoctor (het ‘slimme’ brein) van de minister kwam op het geniale idee om deze extra subsidie voor Shell en andere olie- en gasbedrijven te presenteren als steun voor schone energie. Niet voor niets presenteerde Kamp zijn cadeautje aan de fossiele reuzen bij een bezoek aan windmolenparken op zee.

Fossiele brandstoffen

Deze windmolens zullen volgens Kamp ‘over acht jaar elektriciteit leveren aan ruim vijf miljoen huishoudens. Maar in de geleidelijke transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050 zijn fossiele brandstoffen, zoals gas, de komende jaren onverminderd van cruciale betekenis voor de Nederlandse samenleving.’

Weinig gas

Wijselijk liet hij onvermeld dat het om een kleine hoeveelheid gas gaat (waarvan een groot deel uit onbewezen voorraden) die ons absoluut niet tot 2050 uit de wind houdt, maar hooguit een jaar of tien. Ook kan het wel tien jaar duren voor het gas uit die kleine velden naar elektriciteitscentrales op land stroomt, terwijl die windmolens op zee dan al lang die vijf miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien.

Niet rendabel

Overigens, bij de huidige lage gasprijs (gekoppeld aan die van olie) is het überhaupt niet rendabel om deze dure gasvelden te ontginnen. Niet voor niets verkocht Shell onlangs een Noordzeeveld en laat het concessies voor andere velden ongebruikt. De Noordzee is nu al het duurste wingebied ter wereld.


IMF

Wie dacht dat windmolens niet op wind maar op subsidie draaien (zoals Rutte, Wilders en menige Telegraaf-lezer ook denken), zou zich eens moeten verdiepen in de subsidies voor fossiele brandstoffen. Het IMF (voorwaar geen linkse club van natuurbeschermers) berekende dit voorjaar dat fossiele brandstoffen wereldwijd 4,7 biljoen euro subsidie ontvangen, wat gelijk staat aan maar liefst 6,5 % van het mondiale bbp (de totale waarde van alle geproduceerde goederen).

Nederland

Onlangs gaf het IMF de onderliggende cijfers op landniveau vrij. Nederland subsidieert het gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks met 9,6 miljard euro (528 euro per Nederlander). Het winnen van gas mag rekenen op 4,7 miljard euro staatssteun. Het IMF kijkt naar directe en indirecte steun. Fossiele bedrijven hoeven namelijk niet op te draaien voor bijvoorbeeld luchtvervuiling en klimaatverandering, wat volgens het IMF hetzelfde is als het verlenen van subsidie.

Booreilanden en kolencentrales

De schatkist betaalt dus jaarlijks bijna 10 miljard euro subsidie aan fossiele brandstoffen, terwijl er voor groene energie 3,5 miljard euro beschikbaar is. Als iets op subsidie draait, dan zijn het booreilanden en kolencentrales.

Bron: VN; 28 augustus 2015

Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com