woensdag 2 september 2015

Wie is de baas in nertsenland?

Op 21 mei 2014 werd de ‘Wet Verbod Pelsdierhouderij’ door de rechter buiten werking gesteld. Uit onderzoek van  ‘Animal Rights’ blijkt dat sinds die dag vergunningen zijn afgegeven voor forse uitbreidingen op negentien nertsenfokkerijen in Nederland. Maar liefst 343.635 nertsen worden nu jaarlijks extra gefokt. Op 3 september 2015 vindt het hoger beroep plaats dat is aangespannen door de Nederlandse Staat . Mocht staatssecretaris Dijksma haar gelijk halen, dan zijn alle uitbreidingen in een klap illegaal.


Heel Europa

Het fokken van nertsen ligt al jaren onder vuur in Nederland. Om een eventueel verbod op de industrie te omzeilen, bezitten de Nederlandse nertsenfokkers boerderijen in heel Europa. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlanders in 13 verschillende landen 44 boerderijen bezitten. Dierenwelzijnsorganisaties uit Polen, Litouwen en Nederland hebben beelden naar buiten gebracht van het dierenleed op deze boerderijen.

Vermogende nertsenfokkers

Robert Molenaar, directeur ‘Animal Rights’: “Een kleine groep vermogende nertsenfokkers maakt de dienst uit in Nederland. Zij breiden massaal uit, ondanks de wil van de regering en de bevolking om het fokken van nertsen voor bont te verbieden. Er staan in Nederland 204 megastallen met 6,9 miljoen gestreste nertsen in draadgazen kooien. Het gros van deze nertsen wordt eind november vergast.”

Onderzoek

Uit een internationaal onderzoek van Tusti Narvai (Litouwen), Otwarte Klatki (Polen) en Ongehoord (Nederland) blijkt dat nertsen onder erbarmelijke omstandigheden leven in de fokkerijen. De dierenbeschermers bezochten boerderijen van Nederlandse eigenaren in verschillende landen. Zij filmden de levensomstandigheden van de nertsen, er bleek weinig verschil te zijn: veel dieren hebben wonden, er liggen dode nertsen in de draadgazen kooien, uit verveling en frustratie blijven sommige dieren dezelfde beweging continu herhalen. Niet voor niks heeft Nederland geprobeerd het fokken van nertsen te verbieden.


Nertsenfokkers

‘Koop ons uit, of laat ons met rust’ is de slogan die de nertsenfokkers op hun website hanteren. De nertsenfokkers zijn boos omdat er ondanks de overgangstermijn flink ingegrepen wordt in de sector. De nertsenfokkers weten echter ook dat hun bedrijfstak al decennialang op weinig maatschappelijke en politieke steun kan rekenen.


Nederland

In Nederland leven 5,6 miljoen nertsen op bontfokkerijen. Als ze eind april of begin mei geboren worden, wacht hun een ellendig leven. Ze worden na 8 weken al bij hun moeder weggehaald, waardoor ze zich niet normaal ontwikkelen. Ze kunnen in de draadgazen kooien geen natuurlijk gedrag vertonen, wat ook gedragsproblemen veroorzaakt. De jonge nertsen gaan elkaar en zichzelf bijten, waardoor vaak grote, open wonden ontstaan. Op het beeldmateriaal kun je zien dat de wonden niet behandeld worden door de nertsenfokker.


Bronnen: Ongehoord;  Animal Rights .

Reactie:
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com