dinsdag 29 september 2015

Stank en bedreiging gezondheid; leden gemeenteraad Deurne verantwoordelijk

Binnenkort beslissen de leden van de gemeenteraad van Deurne over het voorstel geurgebiedsvisie dat is voorbereid door de drie wethouders,  vertegenwoordigers van belangengroepen en een enkele adviseur. De geurgebiedsvisie bepaalt de toekomstige groeimogelijkheden voor de grootschalige intensieve veeteelt in Deurne. 


Fouten

De wethouders, afkomstig uit en aangewezen door de drie coalitiepartijen, hebben grote fouten gemaakt bij de voorbereiding van het voorstel geurgebiedsvisie. Als de leden van de gemeenteraad niet corrigeren zal de veestapel in Deurne vrijwel onbegrensd verder kunnen groeien en zal een groot deel van het grondgebied van de gemeente verworden tot een gebied met een extreem slecht leefklimaat. Daarover is geen discussie nodig.

Commissie Ruimte en Economie

Dinsdag 29 september 2015 vergadert deze commissie over het voorstel geurgebiedsvisie. Bij het voorbereiden van de geurgebiedsvisie, bepalend voor de gezondheid van de inwoners en de toekomst van de intensieve veehouderij in Deurne, is gewone inwoners van Deurne geen enkele invloed gegund.

Zienswijzen

Het voorstel is gebaseerd op een rekenmodel dat fout, ingewikkeld en volkomen uit de tijd is. Verschillende fouten zijn aan de orde gesteld door het indienen van zienswijzen (protesten). Dinsdagavond komen enkele van die zienswijzen aan de orde. De verwachting is dat de verdere procedure zó dichtgespijkerd is dat er geen enkele ruimte meer is om nog iets te veranderen. Deurne zal steeds meer gaan stinken en zal steeds ongezonder worden. In een groot deel van de gemeente wordt het leefklimaat volgens moderne inzichten extreem slecht.

Balanceren

In de reactie op de ingediende zienswijzen wordt toegegeven dat de intensieve veehouderij op gespannen voet staat met de gezondheid van de inwoners. Over dit spanningsveld is inmiddels veel bekend, ook bij adviseurs en wethouders. Helaas laten wethouders en adviseurs het aan de individuele leden van de gemeenteraad over om te beslissen over het spanningsveld tussen economie voor enkelen en gezondheid van allen. Arme leden van de gemeenteraad die met hun beslissing verantwoordelijk zijn voor een gezonde of ongezonde toekomst van inwoners. Leg dat maar eens bij de volgende verkiezingen uit aan die inwoners. Ondanks sussende uitlatingen staat vast dat de toekomst verre van gezond zal zijn.

Fouten

De leden van de gemeenteraad, die binnenkort individueel gaan beslissen over de toekomst van het leefklimaat in Deurne, geven toe dat de geur-(stank) problematiek voor hen veel te ingewikkeld is. Toch moeten ze individueel verantwoordelijkheid nemen. Helaas zullen veel van hen doen wat hun partij wil. Veel van onze volksvertegenwoordigers gaan zich dus tegen het belang van de meeste inwoners, neerleggen bij het voorstel.

Funest beleid

Dat betekent dat de leden van de gemeenteraad verantwoordelijk worden voor een beleid dat funest is voor de inwoners van Deurne, met name waar het de gezondheid betreft. De toekomst van de inwoners van Deurne wordt bepaald door drie politieke coalitie partijen, voluit gesteund door een vierde partij. De leden van de gemeenteraad kunnen onmogelijk persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun beslissing. Ze weten dat ze de fout ingaan, maar accepteren dat hun persoonlijk geweten vervangen wordt door het collectieve geweten van vier politieke partijen.

Reactie

Mail naar duurzaamdeurne@gmail.com