dinsdag 15 september 2015

De toekomst van onze natuur

Op 27 augustus 2015 verscheen een uitgebreid artikel in ‘De Correspondent’. De kop van het artikel: Het is het uur van de waarheid voor de Nederlandse natuur. In de inleiding: “Terwijl onze natuur er binnen Europa het slechtst voor staat, doet onze regering nu een poging het Europese natuurbeleid 'werkbaarder' - lees: 'gemakzuchtiger' - te maken. Hoewel op dat beleid veel aan te merken valt, kunnen we het maar beter behouden.”


Doeltreffend of hinderlijk?

Het is het uur van de waarheid voor de Nederlandse natuur. De Tweede Kamer nam onlangs een nieuwe natuurbeschermingswet aan. Tegelijkertijd test de Europese Commissie de effectiviteit van het Europese natuurbeleid. Wat de Commissie wil weten, is of dat beleid doeltreffend of juist hinderlijk is. Of het zo moet blijven of aanpassing behoeft.

Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebieden zijn het gevolg van Europees natuurbeleid. Het voortbestaan van de natuur in de Natura 2000-gebieden is sterk afhankelijk van wat je daaromheen doet. In aangrenzend landbouwgebied, maar ook in andere natuurgebieden. Door een overvloed aan stikstof en bestrijdingsmiddelen en een dalende grondwaterstand daalt vaak de biodiversiteit.

Rijksnatuurvisie

De Nederlandse regering is niet gelukkig met de opzet van het Europese natuurbeleid. Dat blijkt uit de ‘Rijksnatuurvisie’ die vorig jaar verscheen. Het kabinet wil het natuurbeleid 'bevrijden van de neiging tot detaillering' en ruimte maken voor 'een meer ontspannen samengaan met maatschappelijke en economische ontwikkelingen.' Dat betekent ook: 'meer natuur én meer landbouw.


Toverwoord

Het nieuwe toverwoord is 'natuurinclusieve landbouw’. In de ogen van de regering is het mogelijk zo te boeren dat je én een hoge productie haalt én de natuur niet aantast.

De boerenlobby

In juni 2009 schreef de voormalige premier Balkenende al een vertrouwelijke brief aan toenmalig voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso, waarin hij betoogde dat Natura 2000 een te strikte ecologische focus had, waardoor economie en landbouw in het nauw kwamen.

Nederland en Europa

In Nederland komt het grote verzet tegen het Europese natuurbeleid uit de agrarische stand. Dat heeft ermee te maken dat Nederland een erg vruchtbaar land is. In theorie kan bijna elk stukje ingezet worden voor landbouw. We hebben zodoende van oudsher een sector die op hoge en intensieve productie zit. Dat botst met de natuur. Fosfaat, nitraat, pesticiden, noem maar op. Het Europese natuurbeleid dreigt dat prijskaartje zichtbaar te maken.

Natuurorganisaties

Natuurmonumenten behoorde tot de 34 Nederlandse natuurorganisaties die met de actie 'Stem voor natuur' opriepen om de Europese Commissie te laten weten dat het huidige natuurbeleid 'zeer doeltreffend is' en het niet op de schop moet. Het was een groot succes: met meer dan een half miljoen handtekeningen werd een record geboekt.


Nieuw natuurbeleid

Samen met Pieter van Vollenhoven werkt ecoloog Joop Schaminée  aan een voorstel voor een nieuw natuurbeleid. Heel veel mag hij er nog niet over prijsgeven, voor hij het plan binnenkort met staatssecretaris Dijksma heeft besproken. Maar een belangrijk onderdeel is het instellen van 24 forse Nationale Parken.

Postzegels

Waarom de Nederlandse ‘postzegels’, de kleine lapjes natuur, nog beschermen? Kunnen we ons er niet beter bij neerleggen dat Nederland de boeren en de burgers toebehoort en de natuur in Europa aan ruimer bemeten en minder bevolkte Europese naties overlaten?

Prachtige lappendeken

Joop Schaminée: ”We liggen in een delta van grote rivieren. Die ligging maakt dat je op heel kleine afstanden heel grote verschillen hebt. Droog en nat, basisch en zuur, voedselrijk en voedselarm, veen, klei, zand. We hebben een geweldige diversiteit. De traditie van natuurbescherming was in Nederland al vroeg heel sterk, zodat overal in Nederland stukken behouden zijn gebleven. Al staan ze onder druk, we hebben een lappendeken van schitterende landschappen. Nederland is een prachtig land.'

Bron: De Correspondent; 27 augustus 2015

Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com