vrijdag 11 september 2015

De kracht van Deurne; steun aan vluchtelingen

In veel Nederlandse gemeenten hebben inwoners al initiatieven genomen om iets te betekenen voor de vele vluchtelingen die het oorlogsgeweld in het Midden Oosten en Afrika voorlopig achter zich hebben gelaten.
In Deurne hebben het gemeentebestuur en politieke partijen nog niet van zich laten horen.
Gelukkig is er nu een initiatief van een inwoner, Hans van Eijk, die mede namens een groot aantal inwoners, de volgende brief heeft gestuurd aan de voorzitters van alle fracties van Deurnese politieke partijen. 


De brief

“Geachte voorzitter,
Middels deze brief vragen wij u de mogelijkheden te onderzoeken die de gemeente Deurne kan bieden om vluchtelingen te verwelkomen en hen onderdak te bieden.
Via de media worden we door woord en beeld geïnformeerd over, maar vooral ook geconfronteerd met, grote aantallen mensen die hun eigen land moeten ontvluchten. De crises in de landen van herkomst oplossen is, zeker op korte termijn, niet mogelijk.
Op allerlei niveaus worden gesprekken gevoerd op welke wijze we met deze problematiek om kunnen gaan. De overheid vraagt gemeenten en burgers te komen met ideeën, acties en voorstellen. Ook zien we tegelijkertijd dat burgers spontaan allerlei initiatieven nemen.
Zoals ook in Deurne de Roos de actie “Doneer een deken” ondersteunt.
De gemeente Deurne moet in staat zijn om concreet hulp te kunnen bieden aan deze vluchtelingen. Als burgers uit deze gemeenschap kunnen wij onze ogen niet sluiten voor deze alsmaar in aard en omvang toenemende problematiek.
Wat zijn de mogelijkheden van een aantal leegstaande locaties in Deurne zoals onder andere de DESTAT, voorheen de oude huishoudschool, aan de Kruisstraat?
Zijn deze zo in te richten dat ze geschikt zijn voor huisvesting van vluchtelingen?
Wij vragen u vriendelijk, doch dringend om hier aandacht aan te besteden met als doel op kort termijn een extra groep vluchtelingen in Deurne te verwelkomen en onderdak te bieden.
Deze brief is verstuurd aan alle politieke partijen in Deurne.
Wij doen een beroep op uw politieke partij om het bestuur van de gemeente Deurne te bewegen extra initiatieven te nemen om vluchtelingen opvang te bieden.

De brief is ondertekend door een groot aantal inwoners van Deurne. De namen zijn bekend bij de redactie van Duurzaam Deurne nieuws.


Sympathie?

Inwoners van Deurne die willen reageren op de brief, hun naam willen toevoegen aan de ondertekenaars of op een andere manier blijk willen geven van hun sympathie voor deze actie kunnen een bericht sturen aan het volgende mailadres: vluchtelingenwelkomindeurne@gmail.com.
Berichten die op dit adres binnenkomen worden doorgegeven aan de leden van de gemeenteraad.

Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com