woensdag 30 september 2015

Bestuur en politiek Deurne, amateuristisch toneel

Dinsdag 29 september 2015: vergadering van de raadscommissie ruimte en economie in het gemeentehuis van Deurne. De bedoeling van de bijeenkomst: een einde maken aan een jaar gesteggel en gedraai over de toekomst van de grootschalige intensieve veehouderij in Deurne. In oktober moet de gemeenteraad besluiten over de nieuwe geurgebiedsvisie (hoeveel mag het stinken en waar). Bestuurders en politieke partijen worstelen al een jaar over dit gevoelige onderwerp, in de weg gelopen door deskundige inwoners, technische adviseurs en onwillige/onkundige behartigers van agrarische belangen. Al een jaar lang wordt gestoeid in de marge. Al een jaar wordt gezocht naar een ‘oplossing’ die zo weinig mogelijk verandering geeft. Schrijnende gevallen van onrecht en onmenselijkheid worden overgelaten aan een provinciale urgentiecommissie.
De conclusie van de vergadering: er is op korte termijn geen oplossing; het huiswerk moet opnieuw. Zoals gebruikelijk in de politiek wordt één zondebok aangewezen. Wethouder Lemlijn krijgt, volgens het Eindhovens Dagblad, een ‘tik op de vingers’. In feite demonstreert deze avond het failliet van het gehele Deurnes bestuur en de gehele Deurnese politiek. Bestuur en politiek zijn niet in staat om te gaan met een drastische verandering die alleen tot stand kan komen door kundig en gedreven leiderschap.


De vergadering

De avond begon met twee ‘deskundige’ inleidingen. Een gemeentelijk projectleider gaf met onleesbare projecties een beeld van de lopende aanpassing van het plan ruimtelijke ordening, waar de toekomst van de intensieve veehouderij deel van is. Onterecht kreeg hij van de voorzitter een pluim voor een ‘duidelijk verhaal’. Een externe deskundige vertelde, met een technisch verhaal dat voor bijna alle aanwezigen niet te volgen was, over de stand van zaken bij het herzien van de Deurnese geurnormen. Ook voor deze techneut een pluim van de voorzitter.
Een hoogtepunt waren de inspraken van Deurnese inwoners. Gedreven, gemotiveerd, deskundig werd het werk van bestuur en politiek tot op de graat gefileerd. Duidelijk werd dat stank, mest, intensieve veehouderij geen technisch onderwerp is. Nodig is  een ingrijpend veranderingsproces dat vraagt om lef, inzicht, deskundigheid en bovenal om leiderschap. De hierop volgende reactie van vertegenwoordigers van de Deurnese politieke partijen stak schril af bij de glans van de bijdragen van de inwoners.

Dan moet je maar gaan verhuizen

Duidelijk werd dat de inwoners van Deurne niets opschieten met technische verhalen over normen, belasting, aantasting van verworven rechten, dreigende juridische procedures, knabbelen aan het PRIMAG (PRImair Agrarisch Gebied), zogenaamde visies en ander geneuzel over een probleem dat voor inwoners levensgroot actueel is en door de overgrote meerderheid van bestuur en politiek niet erkend wordt: leefbaarheid en gezondheid van de inwoners. In het nieuwe Deurne maken niet meer de agrarische machten de dienst uit, maar eisen alle 31000 inwoners een leefbare, gezonde omgeving. En niet zoals op de publieke tribune bij herhaling klonk: “Dan moet je maar gaan verhuizen”.


Hopeloze opgave

Opnieuw heeft Deurne een jaar de tijd om een uitweg te vinden uit de zelf gecreëerde doolhof rondom het zoeken van technische oplossingen voor menselijke problemen. Een gezonde omgeving bereik je niet met luchtwassers en heel veel beesten op een kleine ruimte bij elkaar. Het is ook geen oplossing om alle probleem bedrijven op een kleine ruimte, een soort industrie terrein bij elkaar te drijven.
Het valt niet mee voor bestuurders en politiek om te erkennen dat er alleen zeer ingrijpende oplossingen zijn die een breuk betekenen met de ontwikkeling van de afgelopen 70 jaar. Het is moeilijk voor bestuur en politiek om te erkennen dat ze zelf niet in staat zijn leiding te geven aan een ingewikkeld en ingrijpend veranderingsproces.

Breuk

Bestuur en politiek moeten eindelijk begrijpen dat een breuk met het verleden nodig is. Voormalige coryfeeën uit besturen en politieke partijen als Herman Wijffels, oud-topman bij Rabobank, en Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, hebben publiekelijk getuigd van hun fouten uit het verleden. Zij pleiten voor een nieuwe agrarische aanpak met als karakteristieken kleinschalig, grondgebonden, duurzaam en dicht bij de inwoners.

Bestuur en politiek van Deurne: zoek een coryfee die aan het proces van verandering in Deurne leiding kan geven. Zelf komen jullie er niet uit omdat geen van de Deurnese bestuurders en politieke leiders in staat is het leiderschap te bieden dat Deurne nu nodig heeft.


Reactie?
Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com