woensdag 5 augustus 2015

Wereld agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030

Na maandenlange onderhandelingen zijn de 193 lidstaten van de Verenigde Naties eruit. De tekst van de ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ werd 2 augustus 2015 definitief vastgesteld in het VN-hoofdkantoor in New York.


Van 2000 tot nu

In het jaar 2000 werden de millenniumdoelen vastgesteld, die in 2015 aflopen. De nu vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen.

Wat is bereikt?

De millenniumdoelen worden door velen gezien als de belangrijkste en meest succesvolle wereldwijde afspraken voor armoedebestrijding. Hoewel diverse doelen behaald zijn, leven er op dit moment nog steeds één miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en meer dan 800 miljoen mensen hebben onvoldoende te eten. Vrouwen vechten nog hard voor hun rechten en miljoenen vrouwen sterven in het kraambed. Moedersterfte, kwalitatief goed onderwijs en gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn thema’s die in de nieuwe agenda opnieuw aandacht krijgen.

Kritiek

De oude doelen waren te beperkt, omdat ze met name gericht waren op sociale ontwikkeling (educatie, onderwijs, gezondheidszorg) en omdat er te weinig aandacht was voor duurzame en economische ontwikkeling en vrede en veiligheid. Ook werd er in de millenniumdoelen niet gerept over mensenrechten. Een ander punt van kritiek was dat de doelen falen in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid.

Nieuwe doelen

De nieuwe ontwikkelingsagenda telt een groot aantal doelen en subdoelen, variërend van het beëindigen van extreme armoede en honger tot het verminderen van ongelijkheid en aanpakken van klimaatverandering. Nieuw zijn doelen over duurzame energie, vrede en veiligheid, verantwoord consumeren en produceren, duurzaam omgaan met oceanen en ecosystemen, inclusieve economische groei, betere infrastructuur en klimaatverandering.

Duurzame ontwikkeling

In september 2015 zullen wereldleiders de nieuwe doelen definitief aannemen tijdens een VN top. Overkoepelend thema voor de nieuwe doelen en voor de top in september is ‘duurzame ontwikkeling’.

Ban Ki-moon

“Deze top kondigt een nieuw tijdperk aan van duurzame ontwikkeling, waarin armoede wordt uitgebannen, welvaart gedeeld, en de grootste oorzaken van klimaatverandering worden aangepakt”, schrijft VN secretaris-generaal Ban Ki-moon in een statement. “Ook zal de top bijdragen aan een overeenkomst tijdens de klimaattop in Parijs in december.”

Bronnen: One World; 3 augustus 2015, One World; 22 juni 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.