dinsdag 21 juli 2015

Kleine boeren; geen infuus, maar hightech

Als het over kleinschalige landbouw gaat, wordt al snel gedacht aan roestige melkbussen, krakende schuurdeuren, dampende mesthopen en knoestige boertjes. Dat beeld komt natuurlijk al lang niet meer overeen met de werkelijkheid. Ook het kleine boerenbedrijf is gemechaniseerd en - deels - geautomatiseerd.


Omwenteling

De komst van zaken als de tractor, de melkmachine en sterk verbeterde teeltmethoden heeft geleid tot een omwenteling in de agrarische sector. Een omwenteling die niet alleen tot zegeningen heeft geleid, maar ook tot grote zorgen. Denk aan de uitputting en vervuiling van allerlei natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht.

Hightech

De vraag is hoe de volgende sprong voorwaarts er uitziet en wat voor bijdrage die zal leveren aan een meer duurzame wereld. Het rapport ‘The High-Tech Food Chain’ van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) zegt dat de remedie tegen veel kwalen in de hightech ligt.


Schaalvergroting

Tot nu toe lag de focus van de agrarische sector vooral op schaalvergroting: hoe voeden we zo veel mogelijk mensen tegen zo laag mogelijke kosten? Het antwoord: door alles op grotere schaal te doen. Grotere boerenbedrijven, grotere voedselproducenten, grotere supermarkten, grotere problemen...


Kleine bedrijven

Het MIT-rapport voorziet een trend richting methoden en technieken waar zowel grote maar ook de kleine boerenbedrijven de vruchten van kunnen plukken. Nieuwe technologieën worden steeds minder kostbaar. Daarmee komen ze onder handbereik van de kleine agrarische ondernemer. Die kan kosten verlagen en nieuwe markten aanboren.

Nieuwe voedsel economie

Dat zou het begin kunnen zijn van een nieuwe voedseleconomie, aldus het rapport. Een economie waarin innovatie, flexibiliteit, dynamiek en creatieve concurrentie een veel grotere rol spelen dan in het verstarde, grootschalige  industriële model van vandaag en gisteren.

Informatie technologie

De informatietechnologie helpt de kleine boer een handje. Geen enkel landbouwwerktuig verlaat nu al de fabriek zonder communicatieapparatuur die  de boer nauwkeurig op de hoogte houdt wat er gezaaid, besproeid of gewied is. Als je die data combineert met de gegevens uit bodemsensoren en weerberichten kan je de inzet van water, zaad, mest en de rest optimaliseren.

Ondersteuning

Het zou goed zijn om hightech-programma's op te zetten waarmee juist de kleine boeren worden ondersteund, en daarmee de biodiversiteit in de wereld.  In meer diversiteit ligt de toekomst; in grotere soortenrijkdom, diversiteit in landbouwmethoden, behoud van eetculturen en meer diversiteit in de winkel. Laat de hightech zich daar op richten! Kleine boeren aan de hightech in plaats van het infuus.

Bron: Trouw; 6 juni 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.