maandag 27 juli 2015

Inwoners Deurne door college aan de kant gezet

Het college van de gemeente Deurne heeft gewone inwoners niet betrokken bij het opstellen van een vernieuwde gebiedsvisie (visie voor het gebied buiten de bebouwde kommen). Dat gebied, ooit het terrein van kleine boeren, wordt nu gedomineerd door grootschalige intensieve veehouderij.


Keuze tussen belangen

In het najaar van 2015 moet de gemeenteraad kiezen tussen de belangen van de gewone inwoners en de belangen van vee ondernemers. De gebiedsvisie zal, zo het er nu naar uitziet, niet gaan over wat goed is voor de gewone inwoners van Deurne. Enkele gemotiveerde inwoners hebben zich door de berg moeilijk leesbare informatie heen geworsteld en hebben met een ‘zienswijze’ protest aangetekend tegen de voorgestelde visie.

Visie

Om een visie op te stellen moet je nadenken, vooruitzien, kennis verzamelen en kiezen. Bestuurders moeten ten minste tot 2025 of 2030 kunnen denken. Maar de komende 10 tot 20 jaar blijft Deurne voortdurend veranderen. De samenstelling van de bevolking is niet stabiel. Het karakter van Deurne ook niet. Prioriteiten van inwoners veranderen. Gezondheid en welzijn spelen een steeds belangrijker rol. Gezond water, gezonde lucht en gezonde bodem zijn basis eisen. Daar moeten bestuurders voor zorgen.

Geschiedenis

De verre geschiedenis van Deurne wordt gekenmerkt door armoede en achterstand. Na de Tweede Wereldoorlog, toen ook Deurne begon op te krabbelen, werd landbouw en veeteelt gezien als belangrijk instrument om welvaart te ontwikkelen. Na een periode van binnenlandse groei ontstond een steeds verder groeiend agrarisch apparaat en bijbehorende infrastructuur. Verder groeien kon alleen door te richten op export. En dat gebeurde. De grootschalige intensieve veehouderij in Deurne exporteert zo’n 80% van de productie naar markten die vragen om goedkope producten. Die export is voor het grootste deel doorvoer; van Zuid-Amerikaans veevoer naar vlees.

Inwoners

Ooit waren veel inwoners van Deurne rechtstreeks of zijdelings betrokken bij het agrarisch apparaat. Nu, in 2015, is dat al lang niet meer zo. Steeds meer inwoners zijn voor studie, werk, ontspanning en cultuur gericht op de omgeving van Deurne. Ook groeide in Deurne een industriële bedrijvigheid die geheel niet meer gericht is op de agrarische markt. Steeds meer worstelt het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en college) met de veranderingen. Inwoners die niet verbonden zijn met politieke partijen en steeds meer in hun mars hebben, bieden gelukkig tegenwicht aan het politiek georiënteerde bestuur.

Moeilijk

Het sturen van de agrarische sector naar een toekomst die acceptabel is voor alle inwoners is een moeilijke bestuurlijke opgave. Het onderwerp is lastig en voor een leek nauwelijks te volgen. Dus roept het bestuur de hulp in van adviseurs maar heeft de grootste moeite om zelf de regie te houden. Ondernemers willen blijven groeien en gebruiken argumenten als werkgelegenheid, export en belang van economie. Inwoners willen een gezonde, veilige, plezierige plaats om te wonen. Het voorstel dat namens het college is opgesteld voor de door overlast gekarakteriseerde toekomst van de grootschalige intensieve veehouderij in Deurne houdt nauwelijks of niet rekening met de gewone inwoners. Dat blijkt uit de protesten (in ambtelijke taal zienswijzen) die door individuele inwoners en belangengroeperingen zijn ingediend.

Communicatie

Het doen en laten van het bestuur van Deurne is voor de gewone inwoner moeilijk of niet te volgen. Nog steeds is het politieke geworstel voor veel inwoners een ver-van-mijn-bed show. Het bestuur doet ook nauwelijks moeite om in begrijpelijke taal met inwoners te communiceren. Wie leest het ontwerp voor de vernieuwde gebiedsvisie? Welke politieke partij doet moeite om eventuele aanhangers begrijpelijk te betrekken? De site van de gemeente is alleen te volgen voor inwoners die zichzelf ontwikkeld hebben tot ingewijde. Waarschijnlijk is non-communicatie een goede manier om inwoners aan de kant te zetten. Pas over ruim twee jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad.

Bronnen: een willekeurige selectie uit de gemeentelijke ruif

Informatieavond gebiedsvisie
Informatie en inspraak
Planning

En nog veel meer voor wie tijd en zin heeft en van puzzelen houdt


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.