vrijdag 17 juli 2015

Dramatische groei veebedrijven in Brabant

Het is opmerkelijk dat er in de politieke debatten rond de verkiezingen voor provinciale staten en tijdens de collegevorming nauwelijks aandacht was voor de toekomst van veebedrijven. Intussen stoppen zeven agrarische gezinsbedrijven per dag omdat ze niet meer mee kunnen of willen in de rat race die door de banken wordt gedicteerd.


Rendement

Boeren die willen omschakelen, bijvoorbeeld van varkens naar geiten, krijgen bij de bank steevast de eis dat het rendement omhoog moet. Dat betekent: nog meer dieren in krappere stallen. Financieringslasten forceren boeren tot een bedrijfsvoering die ze zelf niet zouden kiezen. Met name in Brabant heeft de laatste jaren een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. Steeds meer  koeien komen in een megastal terecht.

MRSA

Maar liefst 98 procent van de varkens is besmet met MRSA. In de Peelregio is het mestoverschot inmiddels opgelopen tot circa 6 miljoen ton per jaar. Volgens LTO Nederland wordt dertig tot veertig procent van deze mest frauduleus verwerkt. Wie ziet dat illegaal mest wordt uitgereden en dat meldt, wordt bij de NVWA of de milieupolitie van het kastje naar de muur gestuurd.


Weerstand

In steeds meer dorpen steekt protest de kop op tegen de komst van mestfabrieken. Bewoners die hun leefomgeving willen beschermen, krijgen steevast te horen dat het écht niet anders kan en dat ze deze chemische fabrieken maar 'moeten' accepteren.

Gezondheid

Er ligt een harde relatie tussen de gezondheid van Brabantse inwoners en de aanwezigheid van intensieve veehouderijen. Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is de ammoniakuitstoot door de veehouderij aanzienlijk hoger dan tot dusver werd aangenomen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is op veel plaatsen 'ontoereikend tot 'slecht'. De Brabantse bodem is op veel plaatsen letterlijk verziekt door het jarenlang dumpen van mest met daarin een overmaat aan mineralen, zware metalen, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en kunstmest.


Fijnstof en stikstof

Fijnstof zorgt ervoor dat inwoners van Nederland gemiddeld negen maanden korter leven. Stikstof bekort het leven van de gemiddelde Nederlander nog eens met vier maanden. Uit metingen van het RIVM blijkt dat de hoogste concentraties fijnstof en stikstof vooral gemeten worden in gemeenten met veel intensieve veehouderijen.

Banken, verzekeraars en de overheid

Banken jagen de grootschaligheid in de veehouderij verder aan. Terwijl de veeboer stapje voor stapje door de maatschappij de meer diervriendelijke richting in wordt gestuurd, subsidieert de overheid de bouw van megastallen in het buitenland uit potjes die bedoeld zijn voor ontwikkelingssamenwerking. In samenwerking met Nederlandse banken en verzekeraars van exportkredieten worden zeer bedenkelijke megastal-projecten gefinancierd. Zo verdween Nederlands belastinggeld in een uitbreidingsproject van de megavarkensstallen van de Russische multimiljardair Abromovich met een kwart miljoen varkens. De Rabobank is met het verstrekken van miljardenleningen voor de bouw van megastallen in Brazilië en China de grootste financier van dit soort ontwikkelingen ter wereld, ING blaast een stevig toontje mee.


Inwoners de klos

De Brabantse inwoner loopt op twee manieren gevaar. In veel dorpen wonen vele tientallen malen meer dieren dan mensen, waarmee het gevaar dat mensen slachtoffer worden van besmettelijke dierziekten groter wordt. Tegelijk wordt met het belasting- en spaargeld van diezelfde inwoner de bouw van megastallen elders mogelijk gemaakt. Dat zorgt voor oneigenlijke concurrentie voor Nederlandse boerenbedrijven.

Verzet

Brabanders staan bekend als ruimdenkende mensen die niet snel klagen. Maar de intensieve veehouderij heeft het zó bont gemaakt dat steeds meer Brabanders in verzet komen. Om de gezondheid van zichzelf en die van hun kinderen en kleinkinderen te verdedigen.

Bron: Eindhovens Dagblad; Opiniestuk door Niko Koffeman,  lid van de Eerste kamer voor de Partij voor de Dieren;  mei 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.