donderdag 30 juli 2015

Bouwen aan de bodem

Ongeveer 95% van de voedselvoorziening wereldwijd is afhankelijk van een gezonde bodem. Internationaal is er meer en meer aandacht voor de kwaliteit van de bodem. Ook de toename van biologische landbouw, waarbij veel oog is voor de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem, is een positieve ontwikkeling.


Geschikte bodems

Een derde van het landoppervlak op aarde is bedekt met bodems die geschikt zijn voor landbouw. Een bodem is vaak een laagje van één tot enkele meters dik. Het bestaat uit zand- en kleideeltjes, mineralen en organisch materiaal, en zit vol met bodemdiertjes en ander leven.

Rivierdelta’s

Vruchtbare bodems vind je vooral in deltagebieden, vaak langs de kust. Denk aan Nederland, Bangladesh of de regio rond Cairo. Rivieren hebben er eeuwenlang vruchtbare klei en mineralen afgezet. Dat maakt zulke gebieden geschikt voor voedselproductie en voor een gevarieerde natuur met veel plant- en diersoorten.

Bedekking en erosie

De concentratie van de bevolking in dit soort gebieden is slecht nieuws voor de hoeveelheid vruchtbare bodem. Wereldwijd wordt op dit moment een derde daadwerkelijk bedreigd. Steden en infrastructuur bedekken de bodem. Letterlijk.


Klimaat

Klimaatverandering speelt een rol. Sommige regio’s in de wereld worden droger, terwijl in andere gebieden juist meer of meer intensieve regen valt. Vooral dat laatste is een probleem. Meer heftige regenval betekent dat de bodem makkelijker wegspoelt.

Verarming

Bos wordt gekapt en omgezet in akkers, plantages en grasland. Daardoor verarmt de bodem, want bosgrond is nu eenmaal rijker van samenstelling dan landbouwgrond.

Soja en palmolie

De toenemende vraag naar producten als soja en palmolie leidt tot vermindering van het bodemoppervlak. Voor de aanleg van bijvoorbeeld sojaplantages – veelal in gebruik voor het verbouwen van veevoer – wordt in Azië en Zuid-Amerika regenwoud gekapt. Vaak wordt de bodem vervolgens niet goed beheerd. Er vindt roofbouw plaats, en de grond is na een paar jaar niet meer bruikbaar. Waarna weer nieuw bos wordt gekapt.

Duurzaam

De afgelopen jaren neemt de hoeveelheid duurzame soja en palmolie toe. Toch is er nog een lange weg te gaan. Van palmolie is momenteel 15%  verantwoord geproduceerd. De olie wordt in veel producten gebruikt, zoals levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen.

Nederland

Ook de landbouw in Nederland zet de bodemkwaliteit onder druk. Boeren worden aangezet om hun gewassen goedkoop te telen. Supermarkten willen hun producten tegen lage prijzen in de schappen zetten. Boeren vragen daardoor het maximale van hun land, en investeren te weinig in het onderhouden van de bodemkwaliteit.

Gezonde toekomst

Dat het in de landbouw anders kan, laat het groeiend aantal biologische boeren zien. In Europa is het biologische landbouwoppervlak tussen 2003 en 2010 met 55% toegenomen. Nederland kent momenteel ongeveer 1.400 biologische landbouwbedrijven.

Bron: De kleur van geld; 10 juni 2015


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.