vrijdag 31 juli 2015

Alarm: mestfabrieken rukken op

Veel nieuws over mestfabrieken in Brabant en Limburg. Inwoners knokken tegen hun komst. De mestfabriek in Landhorst, met een capaciteit van 500.000.000 kilo mest lijkt, wat de betrokken vee industriëlen betreft, weer een stap dichterbij.
Gelukkig zijn er ook Brabantse bestuurders die hun verantwoordelijkheid voor de Brabantse inwoners nemen. Uit de site ‘varkens.nl’ het ‘goede bericht’ dat in Ysselsteyn (7 km van Deurne) de mestfabriek Merensteyn waarschijnlijk nog in 2016 wordt opgeleverd. Het bestuur in Limburg schijnt geen barrière op te werpen. Vee industriëlen zijn de baas.


Landhorst

Twee berichten in het Brabants Dagblad. Vee industriëlen hebben in het provinciehuis een petitie ingediend bij Gedeputeerde Staten waarin ze duidelijk maken dat ze echt niet zonder mestfabriek kunnen. Omwonenden dienden al eerder een petitie in om het bestuur duidelijk te maken dat ze verdere aantasting van hun leefbaarheid onacceptabel vinden. Daar hebben ze goede argumenten voor. De vee industriëlen gaan met hun petitie voorbij aan het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn en ook zelf voor een oplossing kunnen zorgen.
Bron: Brabants Dagblad; 28 juli 2015


Milieu

Een tweede bericht in het Brabants Dagblad laat weten dat de komst van de mestfabriek in Landhorst een stap dichterbij gekomen is. De regionale ‘omgevingsdienst’ maakt de weg vrij door te concluderen dat een milieu effect rapportage (MER) niet nodig is. Omgevingsdiensten zijn, in opdracht van het landelijk bestuur, verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. De conclusie van de regionale omgevingsdienst gaat tegen adviezen van onder meer de GGD in. Het provinciebestuur (Provinciale Staten)  besluit in september of een MER wel of niet nodig is. In een recent antwoord op vragen van de Statenfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren lieten Gedeputeerde Staten al doorschemeren dat geen MER gemaakt hoeft te worden want het initiatief zou binnen het ‘beleid’ van de provincie vallen. Uiteraard gaat Provinciale Staten beslissen. Het gaat wel over een gigantische hoeveelheid (500.000.000 kilo) afval in de vorm van dierlijke mest. Is de overlast voor de vee industriëlen of voor de buren?
Bron: Brabants Dagblad 29 juli 2015


Biopark de Peel

Onder deze misleidende naam wordt in Ysselsteyn (buurgemeente van Deurne) door het bedrijf Mestac gewerkt aan de komst van een mestfabriek voor varkens- en rundveedrijfmest. Op 5 februari 2015 bericht de site ‘varkens.nl’ dat mestfabriek Merensteyn op het punt staat van start te gaan. Dat wordt goed nieuws genoemd omdat ‘de druk op de mestmarkt in Nederland groot is’. Geen woord over preventieve maatregelen die toch voor de hand liggen. En omwonenden zijn er misschien niet in Ysselsteyn.
Bron: Varkens.nl; 5 februari 2015


Goedkeuring

In ‘varkens.nl’ op 6 juli het bericht dat de Mestac kogel door de kerk is. Uit het bericht is niet duidelijk hoe en door wie die beslissing is genomen. Maar in september 2015 moet de bouw beginnen. Dat zou betekenen dat in maart 2016 verwerking van 100.000.000 kilo mest per jaar kan beginnen. Dat is nog maar de helft van de toegestane hoeveelheid.
Bron: Varkens.nl; 6 juli 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.