donderdag 18 juni 2015

Kwaliteit landbouwgrond holt achteruit

De kwaliteit van de vruchtbaarste bodems in Nederland holt achteruit door intensieve landbouw. Ze staan bekend als de groentetuin van Europa, die vruchtbare jonge polders in Flevoland.


Hoogproductief

De landbouw in Flevoland is het paradepaardje van de hoogproductieve Nederlandse landbouw. Maar de kwaliteit van het op de Zuiderzee gewonnen land neemt in rap tempo af, door onder meer intensieve teelten en zware machines die de bodem verdichten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) dat onlangs is gepubliceerd.

Diepploegen

"Binnen een generatie is de kwaliteit van de bodem zo verslechterd dat steeds meer boeren hun toevlucht nemen tot diepploegen. Daarbij wordt de grond tot 1,5 meter diepte omgekeerd; een rigoureuze maatregel die je maar een keer kunt uitvoeren", zegt Edith Lammerts van Bueren, voorzitter van de raad en hoogleraar aan de Universiteit Wageningen.

Maatschappelijk probleem

Dat de bodem verslechtert, is niet alleen een probleem in Flevoland, waar de oorzaak ook deels ligt in natuurlijk inklinken van de polder. Op veel plaatsen kampen boeren met verdichte grond. "Maar dat zelfs de mooiste bodems van Europa hard achteruit gaan, maakt duidelijk dat we een maatschappelijk probleem hebben", zegt Edith Lammerts van Bueren. "Vruchtbare bodems vormen immers de basis van onze voedselvoorziening."

Bron: Tubantia; 16 april 2015


Neoliberaal beleid

Het rapport van de RIDLV wijst ook op een steeds liberalere pachtwet (zelfs land van de overheid wordt per jaar verpacht aan de hoogste bieder). Ook op dit terrein  ondermijnt het neoliberale beleid de zaken die voor ons als gemeenschap het meest waardevol zijn. Die zaken zouden gemeenschappelijk beheerd moeten worden: schone lucht, goed voedsel, dat waardevolle laagje bodem om onze planeet, etc. Die zaken zouden we niet op ‘de markt’ moeten gooien.

Rentmeesterschap

Gewassen als wortels en aardappelen leveren veel meer op dan tarwe en gras. Maar de lucratieve groentes wonen de bodem uit, terwijl gewassen als graan en gras die juist verrijken. Ook speelt mee dat het traditionele rentmeesterschap in de landbouw aan het verdwijnen is, concludeert de RIDLV. „Een boer die weet dat zijn zoon het familiebedrijf overneemt, is er alles aan gelegen om de grond op lange termijn gezond te houden”, zegt Lammerts Van Bueren. „Maar veel agrariërs hebben tegenwoordig geen opvolger meer.”

Bron: Platform Aarde Boer Consument; 29 april 2015


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.