vrijdag 5 juni 2015

Deurne blijft stinken, tenzij….

Als het aan het college van B&W ligt zal het in grote delen van de gemeente Deurne blijven stinken. Nog erger is dat de gezondheid van een groot aantal inwoners ook in de komende jaren mogelijk bedreigd wordt door de intensieve dierhouderij. De gemeenteraad zal beslissen. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de bevolking van Deurne. Ze zijn gekozen door de inwoners van Deurne. De gemeenteraad dient dus de belangen van de inwoners te behartigen. In de praktijk laat een meerderheid van de leden van de raad zich in hun stemgedrag dwingend sturen door de belangen van drie politieke partijen. 


Nieuwe stanknormen

Op 6 oktober 2015 beslist de gemeenteraad over nieuwe stanknormen voor de gemeente Deurne. De gemeenteraad zal dus niet beslissen over het prinmcipe van toelaatbaarheid van stank voor de inwoners van Deurne, maar over de hoeveelheid stank die acceptabel gevonden wordt. En dan te weten dat stank een indicatie is van mogelijke bedreigingen van de gezondheid van de inwoners. Voorstanders van stank wijzen uitsluitend op de zogenaamde ‘economische voordelen’.

Voorstel

Het is de meeste inwoners van Deurne niet bekend dat er een voorstel van het college van B&W ligt voor nieuwe stanknormen. Alleen inwoners die regelmatig de site van de gemeente raadplegen zijn op de hoogte. Op de site staan keurig de voorstellen vermeld met een toelichting. Op de gebruikte ambtelijke taal is het nodige aan te merken. Het is voor een gewone inwoner bijna onmogelijk om inzicht te krijgen in alle plussen en minnen van het onderwerp. Niet omdat het moeilijk is maar omdat het moeilijk gemaakt is.

Bezwaar?

Tot donderdag 18 juni 2015 hebben inwoners de kans om tegen het voorstel een bezwaar in te dienen. Bezwaar heet tegenwoordig ‘zienswijze’. Het is maar dat je het weet. Het indienen van een bezwaar is verbonden aan regels en voorwaarden. Allemaal bedoeld om het de gewone inwoner ‘makkelijker’ te maken. Alle inwoners die willen dat Deurne een goede leefgemeente wordt zouden bezwaar moeten maken tegen een verdere belemmering van hun leefgenot.

Doen?

Gelukkig is er in Deurne een organisatie die wèl partij kiest voor de inwoners. Op de site van Stopdestank staat duidelijk aangegeven hoe inwoners bezwaar kunnen maken tegen het voorstel van B &W. Tientallen inwoners hebben al bezwaar aangetekend of zijn bezig met de voorbereiding. Ook zijn er groepjes inwoners die samen bezwaar maken.
Hier hebt u toegang tot de site van Stopdestank. Denk aan uw eigen toekomst en die van de generaties na u.

Over het voorstel van B&W

Het LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied) verdwijnt en gaat over in een enigszins kleiner PRIMAG (Primair Agrarisch Gebied). De bedoeling van het PRIMAG is om in Deurne voorrang te blijven geven aan de handhaving en verdere ontwikkeling van ‘kostprijsbedrijven’. Dat zijn veebedrijven die voorrang geven aan grootschalige, volledig op efficiency gerichte productie van vlees. Als argument wordt vaak misbruikt: “Deurne moet de bevolking van de wereld helpen voeden.” Het PRIMAG moet ruimte bieden voor verdere zogenaamde ‘bedrijfsontwikkeling’. Zorg voor bewoners en omgeving staat bij deze bedrijven meestal niet op de eerste plaats. Het voorstel van B&W moedigt kleinere bedrijven aan óók te kiezen voor schaalgrootte en dus voor overlast. Inwoners die in het immense PRIMAG willen wandelen of fietsen, wordt dit ontraden. De geurnormen staan hier toe dat er sprake is van ‘zeer ernstige geurhinder’. Even op de fiets van de Zeilberg of de Walsberg naar Griendtsveen moet sterk ontraden worden. Toeristen zijn hier niet welkom.

Inwoners laat je horen

Inwoners die in Deurne willen blijven wonen doen er goed aan de moeite te nemen om zich te verdiepen in stanknormen en alles wat daarmee samenhangt. Ken je leden van de gemeenteraad, laat van je horen. Maak duidelijk dat je door hen vertegenwoordigd wilt worden. Ze moeten jouw belangen vertegenwoordigen.
Neem de moeite en laat je helpen door Stopdestank om een bezwaar aan te tekenen tegen een voorstel van B&W dat slecht is voor de toekomst van Deurne als prettige gemeente om in te wonen.

Lees ook: Deurne blijft stinken en Stank, gezondheid, klachten, overlast en de gemeenteraad.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.