vrijdag 26 juni 2015

De kracht van Deurne; Inwoners helpen bestuur

Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt een voorstel voor een vernieuwde ‘geurgebiedsvisie Deurne’. Het voorstel is afkomstig van het ‘kernteam geur’, waarin helaas geen vertegenwoordigers van inwoners zitten. Volgens dit voorstel wordt de norm voor stank in verschillende delen van de gemeente weliswaar verlaagd, maar zal een groot deel van de gemeente een extreem slecht leefklimaat houden. Inwoners hebben individueel en samen inmiddels ‘zienswijzen’ ingediend. Een zienswijze is de ambtelijke naam voor een protest tegen een voorstel van het bestuur.


Stank en gezondheid

In april werd tijdens een thema avond ‘Veehouderij en gezondheid’ duidelijk dat er een duidelijk verband bestaat tussen intensieve veehouderij en gezondheid van omwonenden. Inmiddels is bijna iedere inwoner van Deurne omwonende van een intensieve vee-onderneming.


GGD

De GGD Brabant hield onlangs een onderzoek naar de invloed van intensieve veehouderij op gezondheid. Uit het Eindhovens Dagblad van 22 april 2015:  "De resultaten laten zien dat overlast door intensieve veehouderijen een evident onderdeel is van het dagelijks leven in Deurne. Het is geen ervaring of beleving van individuen, we spreken over een collectief probleem", zegt Henk Jans, milieu-arts, lid van het urgentieteam en adviseur van Brabantse GGD'en.

Stanknormen

Het bestuur van de gemeente Deurne gebruikt een verouderd systeem en bijbehorende normen voor het meten van de hoeveelheid stank afkomstig van veehouderijen. Het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) heeft het systeem onderzocht en komt tot de conclusie dat de echte overlast veel hoger is dan het systeem aangeeft. Dit was bekend bij het kernteam en dus ook bij het college. Desondanks is alleen rekening gehouden met het oude, en foute, systeem. Bij een commissievergadering zei de verantwoordelijk wethouder onomwonden geen rekening te willen houden met nieuwe inzichten.


LOG

De Nederlandse overheid bedacht lang geleden dat het verstandig zou zijn om overlast veroorzakende vee bedrijven dicht bij elkaar in bepaalde gebieden te concentreren. Die gebieden werden verhullend Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) genoemd. Deurne heeft een gigantisch LOG. Fiets of wandel van de Zeilberg naar Griendtsveen,   geniet van intensieve stank en denk na over gezondheid.

Van LOG naar PRIMAG

In het voorstel van het kernteam wordt het Deurnese LOG enigszins verkleind en vervangen door een PRIMAG (Primair Agrarisch Gebied). Het PRIMAG wordt het nieuwe LOG. Geen agrarisch gebied maar een opeenhoping van grootschalige intensieve veehouderijen. Het PRIMAG wordt, volgens recente inzichten een gebied met een absoluut ‘extreem slecht leefklimaat’. Afschuwelijk voor de bewoners en zeer aantrekkelijk voor de andere inwoners van Deurne en de welkome toeristen. Maar de naam PRIMAG betekent ook al dat er eigenlijk geen niet-agrariërs mogen/moeten komen. Een groot deel van het grondgebied van Deurne wordt ontoegankelijk voor de inwoners.

Plattelandswoningen

Steeds meer agrariërs komen tot het inzicht dat hun activiteit anders moet. Groot en nog groter is niet langer het modewoord voor succes. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de nieuwe sleutelwoorden. Jammer als ze in een LOG, of in de toekomst in een PRIMAG wonen. Ze mogen wel stoppen, maar hun woning mag nooit aan een ander verkocht worden tenzij die ander intensieve vee ondernemer wil zijn. De angst van bestuurders is dat nieuwe bewoners bezwaar zouden kunnen maken tegen het onacceptabele stankniveau. Daarmee zou verder ‘ontwikkeling’ (uitbreiding) van de intensieve veehouderij in Deurne belemmerd worden.

Zienswijzen

Gelukkig hebben veel inwoners van Deurne het bestuur geholpen door duidelijk te maken dat het voorstel van de ‘klankgroep’ een regelrechte belemmering is voor een gezonde toekomst  van Deurne. De zienswijzen kunnen het college, en in een later stadium de leden van de gemeenteraad, helpen om een willens en wetens genomen beslissing te voorkomen. Verschillende leden van de gemeenteraad hebben gelukkig belangstelling voor de zienswijzen en achterliggende nieuwe inzichten. Het is te hopen dat het college en bevriende media open zullen omgaan met de inhoud van de zienswijzen.

Rol van de raad

De leden van de gemeenteraad beslissen samen in het najaar 2015 over de toekomst van de inwoners van  Deurne. Ze hebben de plicht hun eigen weg te gaan en goed te luisteren naar  de inwoners die ze vertegenwoordigen en naar gezaghebbende niet-politieke stemmen. Daarbij moet gezondheid van inwoners natuurlijk voorop staan. Leden van de gemeenteraad zijn de gekozen vertegenwoordigers van de kiesgerechtigde inwoners. Ze zijn niet de vertegenwoordigers van politieke partijen. Het zou goed zijn als de leden van de gemeenteraad enkele dagen de tijd zouden nemen om, los van de mening van de politiek en goed luisterend naar inwoners en deskundigen, te komen tot een verantwoorde beslissing over een gezonde toekomst voor de huidige en toekomstige inwoners van Deurne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.