woensdag 6 mei 2015

Wethouder negeert inwoners

Het gebeurt niet vaak dat een wethouder zich niets aantrekt van inwoners. Helaas is wethouder Lemlijn van Deurne keer op keer beloften die ze deed aan inwoners niet nagekomen.

Inwoners maken zich grote  zorgen over huidige en toekomstige bedreigingen van hun gezondheid en leefklimaat. Oorzaak van die bedreiging is de grootschalige intensieve veehouderij in Deurne. De gemeenteraad heeft de vee-portefeuille aan wethouder Lemlijn gegeven. Daarom willen inwoners antwoorden van de wethouder op dringende vragen. Die antwoorden  zijn steeds weer toegezegd en steeds weer werden de inwoners teleurgesteld. De wethouder trekt zich niets aan van de inwoners. Sterker: de inwoners worden volledig genegeerd. Dat is de enig mogelijke conclusie na een proces dat inmiddels meer dan acht maanden duurt. Stap een; betrekken van inwoners

27 augustus 2014: Het provinciale ‘urgentieteam intensieve veehouderij’ organiseert een bijeenkomst met inwoners. Onderwerp: “Hoe kunnen inwoners van Deurne krachtig gaan meespreken en meebeslissen over de aanpak die een volledig einde moet maken aan alle overlast door de intensieve veehouderij”. Aan de bijeenkomst werd door een 50-tal inwoners van Deurne meegedaan. Het bestuur van Deurne was niet aanwezig. Inwoners willen graag praten met het bestuur van Deurne, maar stellen harde voorwaarden voor deelname aan overleg. Een eventueel overleg  moet volledig open, eerlijk, maatschappelijk, en volledig zijn. Overleg in achterzaaltjes is taboe. Het overleg moet gaan over alle vormen van grootschalige intensieve veehouderij in Deurne. Gezondheid en leefbaarheid moeten voorop staan. Economie, technologie en zakelijke belangen zijn daaraan ondergeschikt.


Stap twee; inwoners stellen eisen

In september 2014 wordt, in overleg tussen inwoners en het provinciale urgentieteam, een notitie opgesteld die het urgentieteam zal bespreken met wethouders. Begin oktober stuurt het urgentieteam de notitie aan het bestuur van de gemeente Deurne. In de notitie staat dat inwoners  geen vertrouwen hebben in het gemeentebestuur. Het bestuur wordt onder meer verweten: niet transparant handelen, gebrek aan openheid en eerlijkheid, gebrek aan bestuurskracht met betrekking tot de intensieve dierhouderij en het niet serieus nemen van verzoeken en vragen van inwoners. In oktober volgt een gesprek van het urgentieteam met het bestuur. Volgens het urgentieteam reageert het bestuur van Deurne geschokt op de brief. Serieus praten met inwoners blijkt een moeilijke opgave te zijn.


Stap drie; het bestuur worstelt met zichzelf

Het bestuur van Deurne reageert niet op de brief van de inwoners. Op 12 november 2014 wordt ergens in het gemeentehuis een concept brief opgesteld. Deze brief wordt op 2 december door B&W gestuurd aan het urgentieteam en vervolgens op 4 december door het urgentieteam gemaild naar de betrokken inwoners. Voor zover bekend is de brief dan nog niet door het college overlegd met de gemeenteraad. De brief is nauwelijks een antwoord op de notitie van de inwoners.
Het enige positieve punt is dat het college belooft een gesprek te plannen van inwoners met wethouder Lemlijn. Aangenomen mag worden dat mevrouw Lemlijn in dat gesprek zal optreden namens het college van B&W, maar waarschijnlijk nog steeds niet namens de gemeenteraad. Onderwerp van het gesprek zal zijn: ‘het verdere proces van samenwerking’.


Stap vier; uitnodiging voor gesprek

De betrokken inwoners ontvangen een uitnodiging voor een gesprek met wethouder mevrouw Lemlijn op 17 december in Den Draai. Het gesprek zal gaan over alle vormen van urgente, ernstige overlast door de intensieve dierhouderij (varkens, kippen, koeien en nertsen). Er zal gesproken worden over de  onmogelijkheid om in Deurne in de nabije en verre toekomst, wonen en intensieve dierhouderij te combineren.


Stap vijf; voorbereiding van het gesprek

Omdat er geen agenda is voor het gesprek besluit een tiental inwoners afkomstig uit Deurne, dorpskernen en buitengebieden, de bijeenkomst met de wethouder voor te bereiden. De tien inwoners vormen een deel van de oorspronkelijke 50 inwoners. Een lijst met vragen wordt opgesteld. Deze vragen zullen  het raamwerk vormen voor het gesprek.


Stap zes; is er hoop?

Woensdag avond 17 december 2014, Den Draai, Deurne; veel inwoners, wethouder,  urgentieteam intensieve dierhouderij, gespreksleider, toehoorders van de gemeenteraad Deurne en Provinciale Staten Noord Brabant en een verslaggever, die er eigenlijk niet bij mag zijn. De vragen van de inwoners worden uitgereikt aan alle aanwezigen. De zeer dominante en zelfingenomen  gespreksleider maakt het behandelen van de vragen vrijwel onmogelijk en wordt door inwoners gecorrigeerd. Mevrouw Lemlijn ontwijkt de vragen die toch aan de orde komen.
De discussie bereikt een relatieve climax als wethouder Nicole Lemlijn op de vraag “Wat betekent zorgvuldige dierhouderij voor het bestuur van Deurne?” de hoopvolle uitspraak doet: “Zorgvuldige dierhouderij betekent een duurzame dierhouderij met een gesloten kringloop van voer, productie, verkoop en mest” En als aanvulling: “We mogen niets negatiefs achterlaten aan ons nageslacht; in mijn overtuiging moeten er in Deurne zeker veel minder dieren komen”.
Uiteindelijk belooft wethouder Lemlijn dat ze alsnog schriftelijk zal reageren op de lijst vragen en problemen van inwoners.


Stap zeven; het duurt en het duurt

De vragen waren tijdens de bijeenkomst op 17 december 2014 reeds aan mevrouw Lemlijn overhandigd en werden bovendien op 21 december via email verzonden. Na de kerstperiode zijn de vragen ook nog ter attentie van wethouder Lemlijn afgegeven bij het gemeentehuis van Deurne, dit keer met een kopie aan de leden van de gemeenteraad, die immers verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de wethouder.
Na een termijn van negen weken was op 24 februari 2015 nog geen reactie ontvangen. Begin maart 2015 ontving de groep van tien van mevrouw de Ridder, sprekend namens de wethouder, de toezegging dat na een extra termijn van twee weken er zeker een antwoord zou zijn. Ook aan die belofte heeft mevrouw Lemlijn zich niet gehouden.
Vervolgens wordt de inwoners, via mevrouw de Ridder en het urgentieteam voorgesteld dat de vragen in een gesprek met mevrouw de Ridder behandeld zullen worden. De wethouder onttrekt zich aldus aan haar eigen beloften. Het voorstel wordt door de inwoners afgewezen.


Stap acht; ultimatum

Op 16 april 2015 sturen de inwoners een brief aan het college van B&W met kopie aan de leden van de gemeenteraad. In de brief wordt het gedrag van mevrouw Lemlijn aan de orde gesteld. De brief benadrukt dat wethouder Lemlijn bij voortduring ieder inhoudelijk gesprek met inwoners uit de weg gaat. Het college van B&W wordt verzocht mevrouw Lemlijn tot de orde te roepen zodat ze zonder verdere vertraging haar afspraken nakomt. Als ultimatum wordt de datum van 1 mei 2015 genoemd.
Op de brief is nog niet gereageerd.


Conclusie

Inwoners worden door wethouder Lemlijn stelselmatig en voortdurend genegeerd. Verder lezen

In Duurzaam Deurne nieuws werd regelmatig gerapporteerd over de voortgang. Alle artikelen werden zeer goed gelezen. De problemen rond grootschalige intensieve veehouderij leven in Deurne. Uit reacties blijkt dat zeer veel inwoners het onbegrijpelijk vinden dat een bestuurder niet serieus omgaat met een onderwerp dat inwoners zó raakt en bezig houdt.


vrijdag 29 augustus 2014; ‘Einde grootschalige veefabrieken komt dichterbij’. Een artikel over de eerste bijeenkomst van inwoners met het urgentieteam.

zondag 7 december 2014; Deurne: Inwoners en de intensieve dierhouderij. Inwoners van Deurne worden bijgepraat over de beperkte voortgang in het overleg met het bestuur van Deurne.

donderdag 11 december 2014; Oproep aan de inwoners van Deurne; Praat met mevrouw Lemlijn over urgentie intensieve dierhouderij. Inwoners worden geïnformeerd over en uitgenodigd voor het aanstaande gesprek met mevrouw Lemlijn.

donderdag 18 december 2014; Intensieve dierhouderij Deurne; erger kan niet! Inwoners van Deurne ontvangen informatie over het verloop van het teleurstellende gesprek met wethouder Lemlijn.

vrijdag 24 april 2015; Stank, gezondheid, klachten, overlast en de gemeenteraad. Verslag van een informatie bijeenkomst voor leden van het bestuur van de gemeente Deurne en andere belangstellenden over onderzoeken naar de samenhang tussen  intensieve veehouderijen in Deurne, gezondheidsklachten en andere ongemakken.


Reageren?

Inwoners van Deurne zullen zeker willen reageren op dit artikel. Reacties van lezers zijn welkom. Graag vermelden of de reactie wel of niet gepubliceerd mag worden. Stuur een email naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.