woensdag 27 mei 2015

Stem op natuur!

Een wandeling in de Stippelberg. Beleven van de stilte van de Peel. Fietsen in de bossen rond Deurne. Op afstand genieten van een dassenburcht. Op je rug liggen tussen heide struiken. Picknick in de Bikkels. Op dit soort momenten realiseren we dat de natuur ons leven mooier maakt. We genieten van de rust en de schoonheid. Onze meest waardevolle natuur wordt nu gelukkig nog beschermd door Europese regelgeving. Maar helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken.  En de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt teniet te doen.


Stem voor de natuur

Als we met zijn allen laten weten hoeveel we van de natuur houden, kunnen we voorkomen dat de natuur haar bescherming verliest. De Europese Commissie wil jouw mening weten, dus laat je stem horen!  Stem voor de Natuur! Deze internationale actie wordt in Nederland gecoördineerd door: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Ook ons eigen Brabants Landschap ondersteunt de actie.

Actie

Kom in actie en vul je gegevens in op ‘Nature Alert’. Laat je stem horen. Meer dan 150.000 Europeanen gingen je al voor. Wie kan tegen natuur zijn?


Toelichting

De Europese Commissie heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de toestand van de natuur in Europa. Voornaamste conclusie: de biodiversiteit blijft achteruitgaan en natuur in het algemeen doet het slecht. Tegelijk toont het rapport aan dat de natuur kan herstellen wanneer ze goed beschermd en efficiënt beheerd wordt (door sterke wetgeving). Voor het Wereld Natuur Fonds en andere natuur organisaties is het essentieel dat de ‘vogel- en habitat richtlijnen’ beschermd blijven en erkend blijven als het belangrijkste vehikel om de natuur in Europa te beschermen.

Achteruitgang

Het rapport geeft aan dat slechts 23% van de soorten en 16% van beschermde gebieden in Europa in goede staat zijn. De grootschalige intensieve landbouw, energie-infrastructuur (elektriciteitsmasten) en transport zijn de grootste oorzaken van de achteruitgang van de Europese natuur.


Natura 2000

Natura 2000 (het Europees netwerk van beschermde gebieden dat ongeveer 1/5e van Europa omvat) heeft een positieve invloed op het behouden en herstellen van de Europese natuur. Wanneer Natura 2000 gebieden goed beheerd worden zijn ze een efficiënt instrument in het beschermen van de biodiversiteit. Natura 2000 bestaat bij gratie van de Europese ‘Vogel en habitat richtlijnen’. Maar deze richtlijnen worden, onder invloed van sterke Brusselse en nationale  ‘lobby groepen’,  bedreigd. Er zijn helaas plannen om de richtlijnen af te zwakken.

Protest

De Europese Commissie nodigt alle Europeanen uit hun stem te laten horen. Die actie loopt tot 24 juli. Gebruik je stem via 'Nature Alert' (Nederlands) of  ‘Keep Nature Alive’ (Engels). In één week hebben al meer dan 150.000 Europeanen hun stem laten horen. Niemand is tegen natuur!

Deurne

In Deurne wordt het Natura 2000 project van de Peel ook bedreigd door met name agrarische en toeristische activiteiten. We hebben de Europese bescherming hard nodig. Wijs iedereen in je omgeving op deze actie. We moeten opboksen tegen de lobby van sterke organisaties, die in Brussel veel bereiken met veel geld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.