maandag 4 mei 2015

Dramatische groei mega- en gigastallen

De toename van megastallen in met name Brabant neemt dramatische vormen aan. Het is opmerkelijk dat in de politieke debatten rond de Statenverkiezingen en de collegevorming nauwelijks aandacht was voor dit thema. Intussen stoppen zeven agrarische gezinsbedrijven per dag omdat ze niet meer mee kunnen of willen in de ratrace die door de banken wordt gedicteerd.


Schaalvergroting

Of het nu gaat om gezinsbedrijven, megabedrijven of gigastallen, met name in Brabant heeft de laatste jaren een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. Nergens in Europa worden meer dieren per vierkante kilometer gehouden dan in Brabant. Vergunningen voor megastallen voor melkkoeien, maken een uitbreiding van het aantal koeien met 42 procent mogelijk.

MRSA

Liefst 98 procent van de varkens is besmet met MRSA. In de Peelregio is het mestoverschot opgelopen tot circa 6 miljoen ton per jaar, een stoet tankwagens van Den Haag naar Sevilla en terug. Volgens LTO Nederland wordt 30 tot 40 procent van deze mest frauduleus verwerkt. Wie ziet dat er illegaal mest wordt uitgereden en dat meldt bij NVWA of milieupolitie, wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

Luchtkwaliteit

Diverse rapporten tonen aan dat het met de luchtkwaliteit, ondanks de luchtwassers, bepaald niet beter is geworden, eerder slechter. Er ligt een harde relatie tussen de gezondheid van Brabantse burgers en de aanwezigheid van intensieve veehouderijen. Volgens het RIVM is de ammoniakuitstoot door de veehouderij aanzienlijk hoger dan tot dusver werd aangenomen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is op veel plaatsen 'ontoereikend tot 'slecht'.

Bodem

De Brabantse bodem is op veel plaatsen letterlijk verziekt door het jarenlang dumpen van mest met daarin een overmaat aan mineralen, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De gezondheid van de burgers op het Brabantse platteland wordt bedreigd door de metamorfose die Brabant doormaakt. De Q-koorts epidemie ligt nog vers in het geheugen.

Fijnstof

Fijnstof zorgt ervoor dat inwoners van Nederland gemiddeld 9 maanden korter leven, maar weinigen lijken erbij stil te staan dat die fijnstof behalve door het verkeer wordt veroorzaakt door de bio-industrie. Stikstof bekort het leven van de gemiddelde Nederlander nog eens met 4 maanden extra. Uit metingen van het RIVM blijkt dat de hoogste concentraties fijnstof en stikstof vooral gemeten worden in gemeenten met veel megastallen.

Banken en subsidies

Banken jagen de grootschaligheid in de Nederlandse veehouderij verder aan. Terwijl de Nederlandse veeboer stapje voor stapje door de maatschappij de diervriendelijkere richting uit wordt gestuurd, subsidieert de Nederlandse overheid de bouw van megastallen in het buitenland. Rabo en ING financieren de bouw van megastallen in Brazilië en China. Nederlands belastinggeld verdween in een uitbreidingsproject van de megavarkensstallen van de Russische multimiljardair Abromovich met een kwart miljoen varkens.

Burger de klos

De Brabantse burger loopt op twee manieren gevaar. In veel dorpen wonen vele tientallen malen meer dieren dan mensen, waarmee de dreiging dat ook burgers slachtoffer worden van uitbraken van besmettelijke dierziekten steeds groter wordt. Tegelijk wordt met het belasting- en spaargeld van diezelfde burger de bouw van megastallen in landen in het voormalig Oostblok mogelijk gemaakt, wat zorgt voor oneigenlijke concurrentie met Nederlandse boerenbedrijven.

Verzet

Brabanders staan bekend als ruimdenkende mensen, die niet snel klagen. Maar de intensieve veehouderij heeft het zo bont gemaakt dat steeds meer Brabanders in verzet komen. Om de gezondheid van zichzelf en die van hun kinderen en kleinkinderen te verdedigen.

Bron: BN DE Stem; Opinie Niko Koffeman; 28 april 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.