maandag 13 april 2015

Van piramide naar pannenkoek

Elke anderhalf jaar verdubbelt de kracht van onze technologie. Ouderen lijken de pc overgeslagen te hebben maar gebruiken de iPad volop. We kopen steeds meer via internet en de publieke opinie wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons gebruik van sociale media.


Nieuw tijdperk

Terecht stelt hoogleraar transitiemanagement Jan Rotmans dat we leven in een verandering van tijdperk en niet in een tijdperk van verandering. Kenmerkend voor dit tijdperk is het zoeken naar nieuwe verhoudingen. Meer dan ooit geldt dat gezag, legitimiteit en autoriteit niet meer vanzelfsprekend zijn en dat we ons elke dag moeten afvragen welke waarde we toevoegen aan wat al is.

Sneller dan de overheid

De taal die de overheid spreekt over de participatiemaatschappij veronderstelt dat overheidsbeleid het gedrag van mensen zal beïnvloeden. De werkelijkheid is dat de overheid zich moet afvragen wat zij toevoegt aan een samenleving die zich sneller ontwikkelt dan de overheid kan bijhouden.

Wethouders

Wie luistert naar de ervaringen van wethouders in deze periode na de decentralisaties hoort onder meer verwondering over de complexiteit van de vragen waarmee zij worden geconfronteerd. Nooit spraken zo veel wethouders  over heel concrete voorbeelden die zij uit de gesprekken met hun wijkteams halen. De lokale overheid komt daarmee dichter op de werkelijkheid. “Wat voegen wij toe aan wat mensen zelf doen en wat anderen om hen heen doen?”

Van piramide naar pannenkoek

Die zoektocht is een radicale omkering van de manier waarop de overheid lange tijd heeft gehandeld. De piramide wordt een pannenkoek. Verticale verbindingen ontwikkelen zich tot horizontale verbindingen en gevestigde structuren ontwikkelen naar tijdelijke samenwerkingsverbanden van mensen, organisaties en instellingen die beseffen dat zij elkaar nodig hebben om resultaten te boeken.

Rijk, gemeenten en bestuurders

Diezelfde zoektocht is zichtbaar tussen Rijk en gemeenten. De verticale structuren botsen met de verbindingen die gemeenten zoeken. Lokaal gaat het om de vraag wat we toevoegen aan het leven van de inwoners. Wat betekent de radicale verandering in de richting van de leefwereld van onze inwoners voor de rijksoverheid? Worden de besturen van gemeenten zelfbewuste lokale overheden die samenwerken met elkaar en met de rijksoverheid waar nodig? Voor een aantal bestuurders verandert de samenleving sneller dan ze kunnen bijbenen.

Bron: Binnenlands Bestuur; 30 maart 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.