dinsdag 7 april 2015

Gezondheid en veehouderij; Uitnodiging

Woensdag 22 april vanaf 19.30 uur organiseert het urgentieteam veehouderij Noord-Brabant een informatiebijeenkomst over gezondheid in relatie tot veehouderij. Deze wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis van Deurne. 


Urgentieteam


Het urgentieteam heeft van het bestuur van de gemeente Deurne de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat de problematiek rond de ernstig verstoorde verhoudingen tussen boeren en inwoners aangepakt wordt. Deze verhoudingen zijn met name verstoord door geuroverlast en uitbreiding van veehouderijen. Het urgentieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie, ZLTO, GGD en de provincie Noord-Brabant.

Programma


Inleiding door de avondvoorzitter: Arjo Kraak, journalist bij Omroep Brabant.

Prof. Dr. Ir. Dick Heederik  van het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) geeft een toelichting op het grote Gezondheidsonderzoek (VGO) , dat wordt uitgevoerd door RIVM / IRAS en NIVEL in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Hij zal ook de eerste resultaten van dit onderzoek presenteren.

Dr. Ir. Inge Wouters  van het IRAS geeft een toelichting op het Geurbelevingsonderzoek , uitgevoerd door IRAS / GGD Bureau GMV / Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid en over de discrepantie tussen theoretische geuroverlast en de praktijk van ervaren geurhinder.

Drs. Henk Jans, arts MG, medische milieukunde, lid urgentieteam, adviseur GGD'en Brabant geeft een toelichting op het in Deurne gehouden Belevingsonderzoek.

Discussie


Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie met de zaal onder voorzitterschap van Arjo Kraak.
De bijeenkomst is openbaar. We zien graag dat ook huisartsen uit Deurne aansluiten om informatie in te winnen en deel te nemen aan de discussie.

Wij verzoeken u deze uitnodiging door te sturen aan zo veel mogelijk belangstellenden. 


Namens het urgentieteam,

Henk Jans Milieuarts , adv. GGD'en Brabant en Geert Verstegen, Brabantse Milieufederatie  

Urgentieteam veehouderij Noord-Brabant; urgentieteam@netwerkdepeelhorst.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.