vrijdag 24 april 2015

Duurzame energie in Deurne

Onder de titel ‘Sloop de energiecrisis’ organiseerde het ‘Duurzaamheid Café Deurne’ een bijeenkomst over duurzame energie in Deurne. In de Ossenbeemd, het Deurne ’s centrum voor duurzaamheid, was een groot en veelkleurig gezelschap aanwezig. Het werd duidelijk dat duurzame energie sterk leeft onder de bevolking van Deurne. Er is veel vraag naar nieuwe oplossingen en het aanbod groeit met de dag. Het ‘Platform Duurzaam Deurne’ mag terugzien op een boeiende avond.


Presentatie

De bijeenkomst werd gepresenteerd door Annemarie van Gaal, bij velen bekend door de TV programma’s waarin ze optreedt. Zij vertelde onder andere de volgende typische anekdote over succes van een ondernemer:
“Het 'mooiste ondernemersverhaal' dat ze de afgelopen jaren hoorde, vertelde ze, gaat over 'samenwerken, maar dan anders dan wij gewend zijn.' Het is het verhaal van een meisje van 23, met een eigen supermarkt, in een dorp van 1.700 inwoners. Een heel bijzonder meisje, aldus Van Gaal. Toen ze 15 was, werkte ze in een bakkerij. Totdat 2 jaar later de bakker ermee ophield en haar de hele winkel verkocht. Op haar 19de kwam er een supermarktje bij. Maar toen begon het verhaal eigenlijk pas, zei Van Gaal. Ze wilde nieuwbouw doen. In dat dorp van 1.700 inwoners. Maar er is natuurlijk geen gemeenteraad die dat goedkeurt. Dus ging ze elke vergadering met taart langs, totdat eindelijk die vergunning geregeld was.”

Inleidingen

Rabo bank Deurne was sponsor van de avond. Ton van den Boomen gaf een standaard presentatie over het duurzaamheid programma van de Rabo bank.
Presentaties over duurzame energie werden gegeven door Martien Bots namens Energyport Peelland, Jan Bekkering uit Deurne namens Het Energie bureau, Willem Buiter uit Deurne en Adriaan van Marel namens Essent.


Trends

Energievoorziening was en is nog steeds, vooral een zaak van grote ondernemingen en grote netwerken. Essent past perfect in dat plaatje. Essent is onderdeel van energiereus RWD. Hoewel reusachtig groot neemt ook Essent initiatieven om energievoorziening dichter bij de gebruiker en dichter bij de bron te brengen.
Ontwikkelingen in technologie maken het enerzijds mogelijk om nieuwe energievoorziening groot aan te pakken, maar brengen ook nieuwe oplossingen voor klein, lokaal en dicht bij de gebruiker. Een voorbeeld van groot is in dit verband het plan van de Nederlandse overheid voor grote windparken in de Noordzee.
Nieuw is dat energievoorziening steeds meer verschuift richting gebruiker. Gebruikers kunnen zelf een energiecentrale in of bij hun woning plaatsen. Zonnecollectoren, windmolentjes, aardwarmte, kleine mestvergisters voor huiselijk gebruik en veel andere oplossingen bestaan al of komen in snel tempo beschikbaar.

Groot versus klein

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid springen vooral kleinschalige oplossingen, dichtbij de gebruiker en gebruikmakend van duurzame bronnen, in het oog. Inwoners kunnen zelf hun afvalstroom geheel of gedeeltelijk gebruiken voor het opwekken van energie. Hoe kleiner hoe beter. Op die manier wordt transport vermeden en wordt geen inbreuk gedaan in het landschap. Jan Bekkering en Willem Buiter gaven daarvan talrijke voorbeelden. Energyport Peelland (EPP) worstelt nog met de keuze tussen groot en centraal enerzijds en kleinschalig en dicht bij de gebruiker anderzijds.

EPP

EPP heeft als nobele doelstelling om Deurne, en wellicht heel Peelland, op den duur energieneutraal te helpen maken. Dat kan EPP natuurlijk niet alleen. Er zijn in Deurne en omgeving talrijke organisaties die ook bij zullen dragen. Ook zijn er veel inwoners die zelf de weg kunnen vinden naar oplossingen. Het is geweldig dat EPP probeert de schoolgaande jeugd energie- en klimaat bewust te maken. Ook prima is de informatie functie van EPP als het gaat over het beter isoleren van woningen. De doelstellingen van EPP balanceren tussen kleinschalig, dichtbij de bron en de gebruiker en grootschalig en centraal.

Grootschalig

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid kunnen vraagtekens gezet worden bij het ideaal van EPP om een ‘zonnecollectorenplein’ en een  ‘biomassa plein’ te realiseren in of bij Deurne. Martien Bots sprak meer over mogelijke voordelen dan over mogelijke nadelen en beperkingen.  Ook kunnen vanuit het oogpunt van duurzaamheid vraagtekens gezet worden bij geheimzinnige opmerkingen over financiering, locatie, vergisting en ‘inpassing in het landschap’. Over zo’n gevoelig onderwerp moet volledige transparantie de norm zijn. Zelfs de suggestie van ‘ritselen’ moet vermeden worden. Bij het bijdragen aan duurzame energie staan de belangen van inwoners voorop en niet die van ondernemingen of die van de politiek.

Platform Duurzaam Deurne

Het is de bedoeling van het Platform Duurzaam Deurne om twee of drie keer per jaar een duurzaamheid café te organiseren. De Ossenbeemd zal de locatie blijven om daarmee te benadrukken dat  hier het fysieke en inspirerende centrum van duurzamer Deurne ligt. Het platform is nog op zoek naar onderwerpen voor volgende duurzaamheid cafés. Genoemd zijn al duurzame voeding en duurzame middenstand. Ideeën zijn welkom bij het Platform Duurzaam Deurne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.