zondag 29 maart 2015

Koeienexplosie?

Het Nederlandse platteland blijft veranderen. Boeren bouwen driftig nog meer stallen. Er gaan minder kalfjes naar het slachthuis. Veel niet-agrarische inwoners zijn niet blij.


Groei

In 2014 kwamen er in Nederland al elke week zo’n 3000 melkkoeien en kalveren bij. De belangrijkste reden voor die groei is dat er aanstaande woensdag 1 april 2015 (helaas geen aprilgrap) definitief een einde komt aan het Europese stelsel van melkquota. Het melkquotum was ooit bedoeld om boterbergen en melkplassen (er was immers overproductie) tegen te gaan.

Veel meer melk

De verwachting is dat al die koeien binnen vijf jaar tot wel twintig procent meer melk zullen produceren. Het melkquotum is niet meer van deze tijd, vindt onder meer staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. En dus mogen boeren vanaf 1 april (als het echt geen  aprilgrap blijkt te zijn) weer zo veel melken als ze willen.

Hoezo groei?

Toen al in 2007 bekend werd dat het quotum na ruim dertig jaar zou verdwijnen, waren er in Nederland 1,4 miljoen (een miljoen vierhonderd duizend) melkkoeien. Twee jaar later waren het er al 1,5 miljoen en vorig jaar werden er 1,6 miljoen geteld. Omdat ook het aantal jonge kalfjes toenam groeide de melkstapel in 2014 met duizenden dieren per week.

Hoezo geen explosie?

Ondanks die groei zegt staatssecretaris Dijksma geen explosie te vrezen. Maar ze had wel in de gaten dat het moeilijk zou worden om aan alle dierenwelzijn- en milieu eisen te voldoen. Daarom werkte ze aan een andere manier om de rem erop te zetten: de mest taks. Om de nadelige uitstoot van fosfaat te beperken mag een boer niet meer mest produceren dan zijn land kan verwerken (grondgebonden werken).

Gevolgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorzag dat als gevolg van de mest taks er steeds minder schapen zouden komen in Nederland. Want de veeteelt wordt geregeerd door geld en schapen brengen per hectare minder geld op dan koeien. Als boeren niet meer kunnen uitbreiden omdat ze aan hun mest taks zitten, zullen ze eerst hun poepende schapen de deur uitdoen.

Landschap

Minder koeien in de wei en minder schapen in het landschap. Kippen (103 miljoen) en varkens (12 miljoen) komen al nauwelijks buiten, maar ook al die nieuwe koeien en kalfjes zullen steeds minder daglicht zien.

Koeien blijven binnen

Uit een schatting van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat drie jaar geleden nog 72% van de koeien wel eens buiten kwam. Nu is dat nog maar 65% Over vijf jaar zal ongeveer de helft van de melkkoeien voor altijd binnen blijven. Tenzij wij besluiten om vanaf vandaag alleen nog maar ‘gra(a)smelk’ te drinken en gra(a)s kaas te eten.

Bevrijdingsdag

Veel boeren beleven 1 april 2015 als ‘bevrijdingsdag’. De weg naar uitbreiding en dus meer inkomsten ligt dan open, tenzij……

Bron: de Volkskrant; 28 maart 2015


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.