woensdag 25 maart 2015

Kies voor gezonde landbouw

In het Eindhovens Dagblad van 14 maart 2015 stond in de opinie rubriek een artikel van Marijke Vos, lid van de Eerste Kamer en Hagar Roijackers, lid van Provinciale Staten Noord Brabant voor GroenLinks. Zij pleiten voor een gezonde toekomst met gezonde landbouw. 


Help!

Dierziekten woeden volop en steeds meer gevaarlijke bacteriën worden resistent tegen antibiotica. En toch zal bij de bedrijven vlakbij onze huizen het aantal dieren verdubbelen. Het gaat gewoon door. De gemeente zegt dat ze er niets tegen kan doen. De provincie stuurt een urgentieteam, dat ook niets doet tegen de nieuwe stallen. We mogen alleen meepraten als we eerst akkoord zijn gegaan met de nieuwe stallen'.

Deurne

Dit hoorden we op 7 maart van inwoners van Deurne. Het doet ons denken aan Groningen en de gaswinning. Ook in de Peel voelen burgers zich niet beschermd door de overheid, in de steek gelaten. Ook hier kloppen ze al jaren vergeefs aan bij gemeenten en provincie met een noodkreet: ons leefklimaat gaat kapot, onze gezondheid is in gevaar, help ons.

Investeerders van buiten

Het ging altijd goed, leven tussen de veehouderijen. Het was normaal dat het af en toe stonk als de mest werd uitgereden. Maar sinds een jaar of vijftien is iets veranderd. Investeerders van buiten zijn opgedoken, hebben bedrijven overgenomen en flink uitgebreid. De schaalvergroting is in een enorme stroomversnelling geraakt en het aantal dieren is alleen al in de gemeente Deurne toegenomen tot 2 miljoen.

Voor of tegen?

De stankoverlast is dagelijks en niet te harden. De nieuwe stallen en uitbreidingen splijten de dorpen. Je wilt immers geen bezwaar maken tegen een plan van je buren, maar als je buurman niet luistert, moet je soms wel. En als het een bedrijf van een onbekende is, werken er wel mensen uit de buurt. Dat geeft ook spanning. De saamhorigheid en gemoedelijkheid die er altijd waren staan onder druk. Je bent voor óf tegen 'de boeren', ook al wil je dat helemaal niet.

Dialoog?

Dat maakt het des te vreemder dat de provincie denkt het met een 'omgevingsdialoog' op te kunnen lossen. Een dialoog tussen veehouders, inwoners en andere betrokkenen. Het echte pijnpunt – de enorme groei van het aantal dieren in zo'n klein gebied, met alle gevolgen voor veiligheid, gezondheid en leefkwaliteit – is onbespreekbaar in die gesprekken.

Vergunningen

De gemeenten in dit deel van Brabant hebben veel vergunningen voor nieuwe stallen en uitbreidingen verleend zonder dat gekeken werd of dat wel verantwoord was voor inwoners, natuur, milieu en gezondheid. En nu zitten de gemeenten klem, want intrekken van vergunningen kost geld.

‘Op slot’ klopt niet

Er worden nog steeds nieuwe vergunningen voor uitbreidingen verleend. De klacht van boeren en politici dat 'de veehouderij op slot zit' klopt gewoon niet. Onder leiding van staatssecretaris Sharon Dijksma komt er een grote legaliseringsoperatie aan: vergunningen die niet verleend hadden mogen worden, omdat ze niet waren getoetst aan de Natuurbeschermingswet, worden tot en met 2014 erkend. Gemeenten, provincies, rijksoverheid: ze vinden elkaar in het legaliseren van uitbreidingen van de veehouderij, plus het mogelijk maken van nieuwe uitbreidingen.

Financieel belang

Dat er ook mensen wonen, wier levensplezier en gezondheid op het spel staan, doet er even niet toe. Dat mensen mogen verwachten dat de overheid ook hen beschermt, en niet alleen het bedrijfsleven en het financiële belang, dat is even vergeten.


Twijfelachtig economisch gewin

Huisartsen waarschuwen voor gevaarlijke bacteriën die resistent worden tegen antibiotica. Dierenartsen maken zich zorgen over de grote aantallen biggen die jaarlijks sterven en dierziekten die steeds moeilijker te bestrijden zijn. Fietsen en wandelen is geen pretje en de natuur holt achteruit. Dit alles voor een twijfelachtig economisch gewin, dat niet houdbaar is. Een doodlopende weg. Het is wachten tot het een keer flink fout gaat, zoals in Groningen.

Herstel je fouten!

Overheden, neem je verantwoordelijkheid. Herstel je fouten en ga doen wat je kerntaak is: het beschermen van je burgers. Schuif de verantwoordelijkheid niet af via een omgevingsdialoog. Maak de keuze voor minder dieren en een gezonde landbouw, waar mensen en natuur mee samen kunnen leven.

Bron: Eindhovens Dagblad; 14 maart 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.