dinsdag 3 maart 2015

Aarde minder gastvrij voor de mens

De mens is de ecosystemen waar hij van afhankelijk is in een nooit gezien tempo aan het beschadigen, waarschuwen twee grootschalige internationale studies. Daardoor wordt de aarde minder gastvrij voor de mens. Maar er is ook hoop, zeggen de onderzoekers.


Alarmdrempel

Wetenschappers uit onder meer de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland en India werkten vijf jaar intensief samen om de negen elementen te onderzoeken die een planeet geschikt maken voor menselijk leven. Hun conclusies zijn alarmerend: vier van de negen elementen voor de aarde hebben de alarmdrempel overschreden, en de mens is de belangrijkste motor voor die veranderingen. De conclusies worden gepresenteerd op het Wereld Economisch Forum in Davos eind januari 2015.

Gevaar

Uit het onderzoek blijkt dat de alarmdrempel voor vier categorieën overschreden is: de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, landsystemen en globale chemische huishouding, met name de vervuiling met meststoffen.

Indrukwekkend

De cijfers zijn indrukwekkend. De concentratie van kooldioxide in de atmosfeer is nooit in de menselijke geschiedenis zo hoog geweest. Het verlies van biodiversiteit ligt honderd maal hoger dan in het verleden. Het gebruik van primaire energie is sinds de jaren vijftig vervijfvoudigd, het gebruik van meststoffen verzevenvoudigd. Dat laatste heeft vooral gevolgen voor de oceanen, die vier keer meer stikstof te verwerken krijgen.

Aarde minder gastvrij

Door de veranderingen wordt de aarde steeds minder gastvrij voor menselijk leven. 'Een grens overschrijden verhoogt het risico dat menselijke activiteiten de aarde in een veel minder gastvrije toestand brengen' zegt een van de onderzoekers. De veranderingen schaden ook de inspanningen in de strijd tegen de armoede en leiden tot een verslechtering van het menselijk welzijn in veel delen van de wereld, ook in rijke landen.

Hoe verder?

De onderzoekers benadrukken dat er een positieve keerzijde aan de medaille is: het is nog steeds mogelijk om de oorzaken aan te pakken. In september 2015 zullen landen beslissen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met de juiste ambitie kunnen die de voorwaarden helpen creëren voor een welzijn op lange termijn, binnen de grenzen van de planeet.'

Bron: Mondiaal Nieuws; 16 januari 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.