zondag 1 februari 2015

Deurne: hoeveel stank is toegestaan?

Wie herinnert zich niet de standaardkreet “we zijn er weer” als aan het einde van de vakantie Deurne weer genaderd werd? Wie hoorde nooit van bezoekers afkomstig van een plek buiten Deurne de opmerking: “we roken al dat we bij jullie in de buurt kwamen”. Het ergste is als je er woont. Het bestuur van de gemeente bepaalt hoe erg het mag zijn.


Veehouderijen en stank

Een officieel document zegt: “Geur dringt vanuit diverse bronnen onze leefomgeving binnen. Overmatige belasting met geuren wordt vaak omschreven als stank en kan leiden tot hinder. Geurhinder is een belangrijke hinderfactor in de leefomgeving.

Overlast

Het Kenniscentrum InfoMil meldt over overlast: “Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Urgentie

Het urgentieteam intensieve veehouderij is door het bestuur van Noord Brabant in het leven geroepen om een oplossing te vinden voor schrijnende overlast van veehouderijen. Uit berichten over hun onderzoek blijkt dat op meerdere, zo niet veel plaatsen binnen de gemeente Deurne sprake is van zeer grote overlast. Stank speelt daarbij een dominante rol.

Het bestuur van Deurne

Het bestuur van de gemeente Deurne moet rekening houden met de belangen van alle inwoners van de gemeente. De mate van ‘acceptabele overlast’ van veehouderijen voor inwoners wordt landelijk geregeld door de wet ‘Geurhinder en veehouderij’ van 5 oktober 2006. Op deze wet wordt door het bestuur van Deurne de ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne’ gebaseerd. De laatste verordening is van 2011. In de komende maanden wordt gewerkt aan een herziening van die verordening. Het al dan niet besluiten tot het opheffen van de stop op nieuwe vergunningen voor intensieve dierhouderijen is sterk afhankelijk van de nieuwe verordening.

Bericht van het college

Wethouder Lemlijn laat namens het college van burgemeester en wethouders het volgende weten:
“Op 7 oktober 2014 heeft de raad besloten, dat er gegronde redenen zijn om de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2011 te actualiseren.” De basis voor een nieuwe verordening is een zogenaamde ‘gebiedsvisie’. Daarin wordt aangegeven welke verschillende gebieden in Deurne onderscheiden worden als het over regeling van ‘stank’ gaat. De gebiedsvisie is uitgangspunt voor de verordening ‘geur’hinder en op basis van die verordening worden wel of niet vergunningen verleend of ingetrokken.

Informatie bijeenkomst

Op woensdag 11 februari aanstaande worden de resultaten van de inventarisatie van alle gegevens ten behoeve van het opstellen van een gebiedsvisie gepresenteerd. Dat gebeurt in een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis. Alle inwoners van Deurne zijn voor deze bijeenkomst, die duurt van 20.00 tot 22.00 uur, uitgenodigd.


Discussie

Later in februari volgen twee discussieavonden: op 24 februari voor alle inwoners in De Gouden Helm te Helenaveen en op 26 februari voor agrariërs in de Reizende Man te Deurne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.