donderdag 5 februari 2015

Boerderijwinkel Sumiran

Sumiran is een biologische boerderij gelegen in het buitengebied van het dorpje Heusden, (gemeente Asten). De naam Sumiran komt uit het Sanskriet en betekent vrij vertaald, dat je je bewust bent van alles wat ons van nature gegeven is. Planten, dieren, mensen, bomen, vruchten, in combinatie met zonlicht, lucht, vuur, water en aarde, we hebben het gewoonweg gekregen.


Kleinschalig, biologisch

Wat begon uit idealisme is intussen uitgegroeid tot een dynamische, kleinschalige en bovenal ambachtelijke biologische boerderij. Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke en/of diervriendelijke methodes van de biologische landbouw en de natuur om ons heen.

Duurzaam en maatschappelijk

Naast de biologische boerderijwinkel, is er een biologische vleesverwerking (zie de website), wordt er opvang geboden aan jongeren die de maatschappij (nog) niet zelfstandig aankunnen en worden op de boerderij biologische varkens, koeien, kippen en het klein-vee zoals de pony’s, ezel, geitjes, cavia's en konijnen verzorgd. Met Staatsbosbeheer is een pachtovereenkomst gesloten, die het mogelijk maakt om op deze gronden biologische gewassen te telen.

Uitbreiding

Van de geteelde biologische rogge en tarwe wordt vanaf 1 februari 2015, in het authentieke bakhuis, brood gebakken dat dan in de boerderijwinkel verkrijgbaar is. Bakker is Wim van Gerwen. Zijn overgrootvader bakte al brood in 1875.

Vormen van landbouw

Iedere dag eten we vlees, groente, eieren en nog veel meer. Deze producten komen van de boerderij. Maar hoe werken boeren en tuinders eigenlijk? Ze doen dat niet allemaal op dezelfde manier. In de afgelopen eeuw zijn er verschillende vormen van landbouw ontstaan. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd in de landbouw. Dat kwam onder andere omdat de hongersnood tijdens de oorlog de bevolking bang had gemaakt. Zoiets vreselijks wilden de mensen  nooit meer meemaken. Met dat doel voor ogen bouwde men grote, gespecialiseerde boerenbedrijven. Mede door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen lukte het om steeds hogere opbrengsten te halen.

Wat is biologisch?

Het succes had echter een keerzijde. Doordat de hoge productie per hectare centraal stond, werden milieu en dierenwelzijn uit het oog verloren. Bodem en dieren raakten letterlijk uitgeput door het opjagen van het groeiproces. Als reactie hierop ontstond de biologische landbouw. Dit is een milieu- en diervriendelijke vorm van landbouw. De laatste jaren zijn er steeds meer boeren die overstappen naar deze duurzame manier van werken.

Kenmerken van biologische landbouw

    Gebruik van natuurlijke, dierlijke mest op de gronden (Kunstmest is streng verboden)
    Toepassen van vruchtwisselingen, bijvoorbeeld ieder jaar een ander gewas op hetzelfde stukje         grond
    Onkruid wieden met de tractor of zelfs nog met de schoffel
    Landschapsbeheer: bloemenmengsels strooien, bomen planten, rekening houden met natuurvogels en andere dierenvrienden in de natuur, composthoop maken (mest en plantenresten)
    Natuurlijke (biologische) bestrijdingsmiddelen gebruiken (chemische bestrijdingsmiddelen zijn streng verboden)

Kenmerken van biologische veehouderij

    Het voer voor de dieren moet biologisch geteeld zijn, dus afkomstig van de biologische landbouw
    Een dier moet zijn natuurlijk gedrag kunnen vertonen zoals: varkens in de modder woelen, koeien kunnen grazen, kippen in het zand badderen, konijnen graven, geiten klimmen
    Veel aandacht, zorg en natuurlijke afleiding voor de dieren
    Preventief gebruik van geneesmiddelen, antibiotica en hormonen zijn verboden
    Stro in de ruimte van de stallen, zodat ze lekker kunnen liggen en staan
    Het afknippen van tanden, snavels, staarten en het zagen van horens is verboden
    Genoeg ruimte buiten en in de stallen
    Altijd mogelijkheid om naar buiten te kunnen

Bron: website Sumiran

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.