zondag 25 januari 2015

Permacultuur, wat is dat?

Permacultuur gaat over landbouw. Het grootste probleem van de huidige landbouw is het enorme verbruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas. Voor elke calorie voedsel die er geproduceerd wordt zijn er 10 tot 100 calorieën  fossiele brandstof nodig. Op termijn is dit systeem niet houdbaar.


Problemen

Maar er zijn nog meer problemen. Monocultuursystemen zijn uitermate gevoelig voor ziektes door het grote gebrek aan natuurlijke diversiteit in het systeem. Dit probleem heeft zich in Nederland zowel in gewassen als in de veestapels de afgelopen jaren vaak laten zien met preventieve massavernietiging van miljoenen kippen, varkens, geiten en koeien tot gevolg. Ook is er het probleem met kunstmest dat het grondwater vervuilt en bijensterfte tot gevolg heeft.

Oplossingen

Permacultuur heeft oplossingen gevonden door ecologische wetten te bestuderen. Aan de hand van deze principes wordt een systeem ontworpen voor  bijvoorbeeld voedselvoorziening, dat de veerkracht heeft van een natuurlijk ecosysteem. Hierin verschilt permacultuur dan ook van biologische landbouw. Permacultuur ontwerpt de natuur letterlijk om de mens heen en beschouwt de mens als onderdeel van het ecosysteem.

Systeemontwerp

Een permacultuur systeem wordt gemaakt door uit te gaan van de drie ecologische hoofdfactoren: zon, water en wind.  In Nederland is het belangrijk om het permacultuur ontwerp zo te maken dat er veel zon wordt ingevangen en dat sterke winden worden omgeleid. Voor verdere uitleg zie de website.
www.permacultuurnederland.org

De Zonnecirkel

Een voorbeeld toont een aantal bomen met eromheen struiken in een halve cirkel gericht op het zuiden. Zo concurreren de bomen zo weinig mogelijk met elkaar om het licht. Daarnaast wordt de noordenwind om het systeem heen geleid waardoor de warmte opgevangen wordt op de plaats waar het water is. Het water wordt hierdoor sneller warm en kan goed dienst doen als een zwemplaats voor mensen.

Mulchen

Een ander typisch permacultuur begrip is mulchen. Mulchen is het bedekken van zwarte grond met organisch materiaal als bladeren, stro, dode plantenresten en zaagsel. Zo kan er geen licht bij de grond komen waardoor onkruid minder snel ontspruit en minder snel groeit. Daarnaast houdt het dode organische materiaal goed vocht vast waardoor de bodem minder snel uitdroogt. In de winter beschermt deze laag de wortels tegen vorstschade. Ook beginnen micro-organismen het dode organische materiaal te verteren. Het afval wordt omgezet in voedingstoffen.

Oude kennis

Permacultuur is een nieuwe term maar het bevat oude en lokale principes. De Romeinen plantten in de gebieden die ze net veroverd hadden hazelnootstruiken, tamme kastanjes, fruitbomen, etc.. Zo maakten ze nieuw veroverde gebieden geschikt voor het voortbestaan op de lange termijn. De Azteken plaatsten planten die positieve effecten op elkaar hebben bij elkaar. Zo werden mais en bonen gecombineerd.  Bonen hebben bacteriën in de wortels  die stikstof uit de lucht binden. De stikstof bemest de maïs, de bonen gebruiken de maïs als klimstok. Als laatste werden er pompoenen tussen gezet, deze kruipen over de grond en met hun grote bladeren zorgden ze ervoor dat weinig licht op de grond komt zodat onkruid niet goed kan groeien.

Successen

In Nederland is een aantal interessante voorbeeldprojecten te vinden. Het eerste project ligt vlakbij het station van Culemborg, is 24 hectare groot, en biedt plaats aan 250 duurzaam gebouwde woningen; het project genaamd Eva Lanxmeer maakt onder andere gebruik van de kennis uit permacultuur. Het is in volle ontwikkeling en de moeite van het bekijken waard.
Een ander mooi project gebaseerd op permacultuur is de Bikkershof in Utrecht. Dit project is in 1979 gestart nadat twee oude garagebedrijven vertrokken en de buurt de handen ineen sloeg. Inmiddels is dit een prachtig groengebied waar de bewoners elkaar vaak tegenkomen in het gezamenlijke groen.

Bron: Duurzaam Nieuws; 23 januari 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.