zondag 18 januari 2015

Joborandi verdringt Deurne

In de Braziliaanse streek Joborandi, in het zuidoosten van de deelstaat Bahia, ontstaat, op initiatief van een Nederlander die ooit een Brabantse boer was, een agrarische gigant. Binnen nu en twee jaar moet hier een melkveebedrijf draaien waar 100.000 koeien meer dan vier miljoen liter melk per dag zullen produceren. Waarschijnlijk geeft dit harde signaal aan dat grootschalige intensieve veebedrijven uiteindelijk alleen daar kunnen groeien waar ruimte is en de bevolkingsdichtheid klein is.


Kees Koolen

Koolen is een Brabantse boerenzoon. Hij zegt op de site ‘emerce’:  “Ik wil daar de grootste boerderij ter wereld bouwen. De schaal is de uitdaging, want het gaat om megastallen, bedrijven met elk 22.000 koeien. Ik wil in korte tijd 32 van dat soort bedrijven bouwen, met over tien jaar in totaal zo’n miljoen koeien. De benodigde hoogwaardige technologie daarvoor bestaat al en komt uit de Verenigde Staten.”


Hoezo gigastallen?

De gedachte achter de bouw van de megastallen is eenvoudig: de aarde wordt te klein om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen voorzien. Er is nu al een tekort aan bijvoorbeeld melkpoeder. “Iedereen gaat in de stad wonen, van oudsher vruchtbare gebieden. Landbouw wordt verdreven naar de lege gebieden. Daarnaast komen er steeds minder boeren, maar zijn meer mensen dan ooit wel van hen afhankelijk.” De landbouwer wordt dus gedwongen tot technologie, technische innovatie en enorme schaalvergroting. “Als je dat op grote schaal organiseert, dan ben je bij het begin van een oplossing.”

Joborandi

Het bedrijf van Kees Koolen zal, onder de vlag van ‘Agri Brasil’, gevestigd worden in Joborandi in Brazilië. Koolen heeft daar al 31.000 hectare land aangekocht. De totale investering bedraagt € 500 miljoen, schrijft Boerderij. Daarvan brengt Koolen zelf € 100 miljoen in, wordt een derde door het Braziliaanse Ontwikkelingsfonds van het Noordoosten (FNDE) gefinancierd en de rest door andere investeerders, aldus Boerderij. Ex megaboer Willy van Bakel, ooit de grootste Nederlandse melkveehouder, is volgens een bericht in de Volkskrant van 17 januari 2015, een van die investeerders. Overigens wordt in hetzelfde artikel in de Volkskrant ook al gesproken over een totale investering van 1,2 miljard euro.


Plan

De eerste gigastallen worden al begin 2015 gebouwd en de eerste melkproducten zijn eind 2016 te koop. Koolen wil de melk op zijn eigen bedrijf verwerken tot bijvoorbeeld melkpoeder en gecondenseerde melk. De producten zijn bijna allemaal bestemd voor de export. Het bedrijf moet vier miljoen kilo melk per dag produceren, overeenkomend met 100000 koeien.

Stallen

De koeien worden gehuisvest in technologisch hoogwaardige loopstallen 'om het welzijn van de dieren te bevorderen en een zo hoog mogelijke productie te halen'. Maar ook de betrokkenheid van de afnemers en consumenten wordt gegarandeerd: Koolen wil webcams installeren, 'zodat de consument de productie van de melk online kan volgen'.

Science fiction of realistisch?

Voor de toekomst van de intensieve dierindustrie in zuidoost Brabant is het plan van Koolen erg relevant. Het is duidelijk dat er in het dichtbevolkte Nederland om allerlei redenen geen plaats is voor intensieve landbouw. Brazilië is niet de enige plaats op de wereld waar ruimte is voor stallen, dieren, mest en veevoerbedrijven. Het is de taak van de besturen van Nederland en de provincies om op korte termijn een visie te ontwikkelen voor het afbouwen van de intensieve dierhouderij in Nederland. Voor de besturen van gemeenten is die taak te zwaar. Bovendien zijn die besturen vaak innig verweven met andere belanghebbenden.

Bron: Foodlog; 15 januari 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.