dinsdag 13 januari 2015

Hemelrijksche Hoeve; inspiratie en voorbeeld voor Deurne

De Hemelrijksche Hoeve is in de 12e eeuw gebouwd langs de handelsroute Parijs-Lubeck aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Gerrie en Johan Martens hebben de boerderij in 1989 van de ouders van Johan overgenomen. Ouderenzorg, natuurbeheer en biologische landbouw vormen samen één geheel.


Waldhufenontginning

In de middeleeuwen is het oorspronkelijke bos in stroken van ongeveer 60 meter breed ontgonnen. Deze stroken zijn soms kilometers diep. Daarnaast had onze boerderij ook enkele zogenaamde geriefbosjes in gebruik. Hier werd hout gehaald om mee te bouwen, bezems van te maken of om de broodoven mee heet te stoken. Een overblijfsel van die tijd is het voorpootrecht. Dit betekent dat we het recht hebben om in de berm langs de weg op grond van de gemeente bomen te planten en te oogsten. Dit recht kan alleen maar door vererving overgebracht worden.


Zorgboerderij

Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve biedt dagopvang voor mensen met dementie die thuis wonen. In een groene en kleinschalige setting ontvangen wij elke werkdag maximaal 20 gasten in de leeftijd tussen 50 en 100 jaar. Elke dag zijn er twee medewerkers en enkele vrijwilligers aanwezig die vertrouwde en professionele zorg bieden.
Op onze zorgboerderij worden de zintuigen geprikkeld. We laten de seizoenen zien, ruiken en voelen. Het contact met de dieren op de boerderij, het meehelpen in de tuin of keuken versterkt de eigenwaarde en geeft rust en regelmaat. Tevens zorgt het ervoor dat onze gasten actiever blijven en beter in hun vel komen te zitten.

Biologisch

Onze boerderij is sinds 1993 volledig biologisch. Dat betekent onder meer dat wij geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en geen kunstmest. Ook worden er geen genetisch gemanipuleerde stoffen gebruikt. Op deze manier wordt het milieu zo min mogelijk belast. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het welzijn van de dieren en streven we naar een gesloten kringloop op ons bedrijf. Zo wordt het graan gebruikt als veevoer voor onze koeien en zorgt de koemest voor een vruchtbare bodem. Ook klaver is voor ons bedrijf belangrijk. Het bindt namelijk stikstof uit de lucht.


Koeien

Belangrijkste inkomstenbron van de boerderij zijn de zoogkoeien van het brandrode ras. Dit zijn koeien waar de vrouwelijke kalfjes na hun geboorte gewoon bij hun moeder blijven. De kalfjes drinken (zogen) dan zelf de hoeveelheid melk die ze nodig hebben. De mannelijke kalfjes (stierkalveren) worden na 10 dagen verkocht aan andere boeren. Wel houden we elk jaar zelf een stierkalf met een goede afstamming die het jaar daarop de koeien mag dekken. Voor onze 50 zoogkoeien en 30 kalveren is er in 1995 een potstal gebouwd. In deze potstal kunnen ze heerlijk op stro liggen. Het voer voor de koeien wordt geteeld op 25 hectare gras/klaver en 5 hectare graan.

Natuur

Sommige weilanden maaien we later, zodat wilde planten en kruiden de kans krijgen zich te ontwikkelen en tot bloei te komen. Hierdoor komen er veel verschillende soorten wilde planten voor op onze boerderij. ‘Overhoekjes’ zijn omgevormd tot kleine natuurelementen en slootkanten worden natuurvriendelijk beheerd. Uit tellingen blijkt dat er inmiddels meer dan 60 plantensoorten op ons bedrijf voorkomen waaronder het zeldzame Moerashertshooi en het Koninginnekruid.
Een nat stuk weiland van anderhalve hectare hebben wij omgevormd tot het Hoornmanken ven. Rondom het ven hebben we houtwallen aangeplant die een verbindingszone vormen met het Nationaal Park. Hierdoor hebben de reeën en dassen voldoende beschutting als ze komen drinken.

Bron: De site ‘Hemelrijksche Hoeve’; Johan & Gerrie Martens, Gommelsestraat 30
5074 RA Biezenmortel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.