vrijdag 30 januari 2015

Boekel wil geen ‘grote mestfabrieken en mestvergisters’

College dat opkomt voor de inwoners

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel wil geen grote mestfabrieken toestaan binnen de gemeentegrenzen. Dat schrijft het college volgens het Brabants Dagblad in een nota aan de gemeenteraad. Daarin wordt aangegeven dat Boekel alleen ‘kleinschalige mest­verwerking wil toestaan’ en een verbod wil op mestvergisters.


Waarom wil het college van Deurne niet hetzelfde?


ZLTO

De ZLTO, afdeling Boekel en Venhorst, pleit juist voor de mogelijkheid om mest te verwerken. Dat zou ‘economische kansen’ bieden voor Boekel. Boekel, een gemeente met veel boeren en een groot mestoverschot, moet het probleem niet doorschuiven naar buurgemeenten of andere regio’s, vindt de ZLTO. Dat klinkt logisch, ware het niet dat er helemaal geen sprake is van een ‘lokaal probleem.’ Elders in zuid oost Brabant is het probleem net zo groot.

Bron: Brabants Dagblad; 20 januari 2015

Geen vergisters

Volgens het Boekelse college zijn vergisters té grootschalig en té ingrijpend voor omwonenden en het milieu. ‘Ze horen thuis op zware bedrijventerreinen, niet in het buitengebied’ aldus het standpunt van het college in het Brabants Dagblad van 21 januari 2015. Boekel vindt dat mestverwerking kleinschalig moet blijven en geen hoofdactiviteit mag worden.

Mestfabriek Landhorst

In het bericht wordt verder gemeld dat de gemeente niet kan voorkomen dat er net over de gemeentegrens bij Landhorst plannen zijn voor een megamestfabriek van 500.000 ton van MACE. Bewoners uit Venhorst (Boekel) en Landhorst (Sint Antonis) zijn bang voor de gevolgen voor hun leefomgeving en volksgezondheid en zijn daarom een petitie gestart om deze mestfabriek tegen te houden.

Teken de petitie

Lees hier alles over de petitie.

Rol gemeenteraad

Wethouder Ted van de Loo (Boekel) stelt in het Brabants Dagblad dat de gemeenteraad van Sint Anthonis zich daarover zou moeten uitspreken. “Dit is wel een signaal dat Boekel wil afgeven. Moeten we de komst van zo’n fabriek  willen?” Een interessante uitspraak, maar het ontslaat de Boekelse politiek beslist niet van de taak om op te komen voor de belangen van de inwoners van Venhorst, het dorp dat direct grenst aan de beoogde bouwlocatie.

Soja

Het enorme mestoverschot wordt veroorzaakt door de extreem hoge veedichtheid en de grootschalige import van soja uit andere werelddelen. Boekel heeft de twijfelachtige eer om de gemeente te zijn met de allerhoogste varkensdichtheid per vierkante kilometer in Europa.
Bron: Mens, dier en Peel; 21 januari 2015

Kampioen!!!

De Peelregio verdient een vetleren medaille want de Peel is Brabants-, Nederlands- en Europees kampioen met bijna 2500 varkens per vierkante kilometer. Boekel neemt ‘trots en blij’ de eerste plaats in met zo’n 5000 varkens per vierkante kilometer. Bravo; de Peel heeft met ster de grootste ‘varkensdichtheid’ van de hele wereld. Met hartelijke dank aan politiek en bestuurders uit het recente verleden. Aan de politiek en het gemeentelijk en provinciaal bestuur van nu om een einde te maken aan deze ‘welverdiende eer’. Helaas bestaat bij de meerderheid van de Brabants politiek de neiging om de veedichtheid en de daaraan gekoppelde zee van mest als een voldongen feit te accepteren. Bij de pretentieuze ‘Raphaël dialoog’ in de Ruwenberg lag het accent op de ‘economische waarde’ van mest en niet op de schaduwkanten voor de inwoners. De prioriteiten worden steeds duidelijker. Het is aan de inwoners van Brabant om sommige politieke partijen te ‘straffen’ en andere te ‘belonen’. Duurzame lezer: let goed op de verkiezingsprogramma’s en prioriteiten voor de verkiezing van de nieuwe Provinciale Staten van Noord Brabant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.