donderdag 1 januari 2015

Best gelezen in Duurzaam Deurne nieuws; deel 3; gezonde grond en gezond water, een voorwaarde voor leven

In 2013 en 2014 stonden in Duurzaam Deurne nieuws ruim 600 artikelen over de vele aspecten van  duurzaamheid. De meeste artikelen gingen over Deurne, maar duurzaamheid houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Alle artikelen werden goed gelezen. Soms was de belangstelling beperkt tot een tiental lezers. Soms werd een artikel plat gelezen, met uitschieters van 200 lezers of meer. Duurzaamheid leeft in Deurne. Zelfs in het bestuur van de gemeente is dat merkbaar. Maar er is nog veel te doen.

Voor de lezers van Duurzaam Deurne nieuws en andere belangstellenden, rond de jaarwisseling een herhaling van best gelezen artikelen.

 

Het thema vandaag: gezonde grond en gezond water, een voorwaarde voor levenVoedselbos en andere ‘eetbare natuur’

  “Bij een voedselbos gaat het om het combineren van planten volgens ecologische patronen die kenmerkend zijn voor een natuurlijk bos. Die combinatie geeft een meerwaarde…. in tegenstelling tot reguliere landbouw die ingericht is op een bepaalde functie en waar gemaaid, gewied, geploegd en gespoten moet worden om de functie te behouden.”

Lees hier het volledige artikel


Gezondheid in Brabant; overbemesting

Structurele overbemesting is de oorzaak van de slechte waterkwaliteit in de gebieden Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg. De grote concentratie van veebedrijven en het dumpen van mest zijn hiervoor verantwoordelijk. Dat zeggen Brabants gedeputeerde Johan van den Hout en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
Brabants Provinciebestuurder Johan van den Hout zegt blij te zijn dat Dijksma erkent dat Zuid-Oost-Brabant een probleem heeft. Volgens Van den Hout zijn er te veel veebedrijven in Zuidoost-Brabant, waardoor sprake is van overbemesting.
In deze regio met de grootste veedichtheid van Nederland, wordt de landelijke norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater nog overschreden. Op ongeveer de helft van de meetlocaties voldoet het oppervlaktewater ook niet aan de lokale kwaliteitsnormen.

Lees hier het volledige artikel


Humus

Humus is het ‘gouden bestanddeel’ van de grond. In een gezonde bodem leeft een rijk voedselweb, een wereld van eten en gegeten worden. Humus is van essentieel belang voor de vruchtbaarheid van de bodem.
Een gezonde bodem zorgt voor een gezonde plant en dus voor  gezonde dieren en gezonde mensen. Tegenwoordig worden er te vaak bestrijdingsmiddelen ingezet en dat is symptoom bestrijding. De plant wordt, als gevolg van een ongezonde bodem, niet ziek maar zwak en is daarom niet weerbaar tegen ziekten en plagen.Door bestrijdingsmiddelen wordt de bodem nóg ongezonder en wordt de vicieuze cirkel gesloten.

Lees hier het volledige artikel


Water en gezondheid

Mensen hebben schone lucht nodig voor hun gezondheid, voldoende drinken en veilig voedsel. Minstens 2 liter water per dag drinken is goed voor je gezondheid . Ook voor de hygiëne is voldoende en schoon water nodig. De Nederlander gebruikt gemiddeld tussen de 120 en 130 liter (drink)water per dag. Door de verbeterde hygiëne en de aanleg van gesloten riolering, is de levensverwachting van mensen sterk toegenomen. Daarnaast hebben de kwaliteit van bodem, water en lucht invloed op de kwaliteit van voeding en dat heeft weer een relatie met onze gezondheid.

Lees hier het volledige artikel


Zwarte mest; duurzaamheid in de praktijk

Mestverwerkers willen niet investeren in mestverwerking zolang de overheid niet strenger optreedt tegen fraudeurs. Volgens Cumela, de brancheorganisatie in groen, grond en infra, wordt 30 tot 40 procent van het totale mestvolume in Zuidoost-Nederland illegaal verhandeld.
Mestverwerkers klagen over het grote volume mest dat illegaal wordt afgezet en het gebrek aan handhaving. Zij twijfelen of mestverwerking loont zolang veehouders een veel goedkoper alternatief hebben.

Lees hier het volledige artikel

 

Voedselbos Panoven

Panoven was eind 19e en begin 20e eeuw een buurtschap in Zeilberg ten zuiden van de spoorlijn nabij Wachtpost 22 tussen de Halte en de Hanenberg. De vroegste vermelding van Panoven als buurtschap is van 1889. Deze naamgeving houdt verband met de pannenfabriek die hier destijds stond.
De grond wordt met een zevental ‘groenbemesters’ bewerkt. Door de groenbemesters wordt de grond losser gemaakt en wordt stikstof  vastgehouden.  De bodem wordt goed bedekt, droogt niet en spoelt niet uit. De  structuur verbetert en het bodemleven kan zich herstellen. Bodemleven is een onderschatte waarde van onze grond. De manier van omgaan met de grond op deze manier is een  groot cadeau voor de bodembiodiversiteit.

Lees hier het volledige artikel


Drama mestvergister Biogas; lesje voor het bestuur van Deurne?

Het bestuur van de provincie vermoedt dat het terrein van Biogas Nistelrode aan de Loosbroekseweg ernstig is verontreinigd. Onderzoek wordt ingesteld. Het terrein is afgezet met hekken. Op last van de Omgevingsdienst Brabant Noord is vanaf vrijdagmiddag een lekkend bassin met vloeibaar afval van het mestverwerkingsbedrijf leeggepompt. De omgevingsdienst neemt in en bij het bassin grond- en grondwatermonsters. Een medewerker van de omgevingsdienst voelde zich woensdagmorgen ernstig bedreigd door de ondernemer. Voor de vervolgwerkzaamheden is daarom politiebegeleiding ingeroepen.

Lees hier het volledige artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.