woensdag 17 december 2014

Zorgvuldige dierhouderij in Deurne?

Woensdag 17 december 2014; Inwoners van Deurne praten met wethouder Lemlijn over de toekomst van de intensieve dierhouderij in Deurne. Nu beïnvloeden 130 dierhoudende ondernemers samen met commerciële partners de gezondheid, het welzijn en het leefklimaat van ruim 30000 inwoners. Het bestuur van Noord-Brabant spreekt over een toekomst voor ‘zorgvuldige dierhouderij’. Aan de inhoud van dat begrip wordt al enige tijd gewerkt. Aan een visie ontbreekt het nog. Bijgaand een visie die discussie waard is. Door voor- en tegenstanders, in de gemeente, de provincie en het land. Wakker Dier is een van de vele groepen in Nederland met een duidelijke visie. Velen zijn het er mee eens. Velen hebben andere belangen. Een inhoudelijke discussie kan ons verder brengen.


Beter voor milieu, mens,dier en boer

Bij een gezonde veehouderij is het aantal dieren afgestemd op de beschikbare grond. Dan is er geen sprake meer van een mestoverschot. De veestapel is kleiner en dieren kunnen weer wroeten, scharrelen en grazen in de wei. Boeren leveren kwaliteitsproducten en krijgen daar een eerlijke prijs voor. In heel Nederland leeft de natuur op omdat de vervuiling door ammoniak en stikstof uit de mest verdwijnt.

Beter voor milieu

Wij willen een grondgebonden, regionaal georiënteerde veehouderij. Grondgebonden wil zeggen dat mestbehoefte, voerproductie en mestproductie op elkaar zijn afgestemd: de kringloop wordt gesloten. In Nederland moet de mestproductie zover dalen, dat er geen mestoverschot meer is. Dat kan met een kleinere veestapel, een veestapel die qua omvang en milieubelasting past in Nederland.

Beter voor mens en dier

Een veestapel die past bij Nederland is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor die van dieren. Dieren hebben dan ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen, zitten beter in hun vel en hebben minder stress. Ze zijn weerbaarder en gezonder en hebben geen antibiotica nodig. Dat betekent minder risico op bacteriën die antibiotica weerstaan en dat is ook goed voor ons.

Beter voor boeren

Boeren werken hard, maar zien daar weinig van terug. Megastallen verdringen in hoog tempo de familiebedrijven, die hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Wij pleiten voor een omschakeling naar kwaliteitsproducten in plaats van zo veel en zo goedkoop mogelijk produceren. Daarbij hoort een veestapel op maat en een eerlijke prijs voor producten van de boer.

Veestapel

Nederland drukt met haar vee-industrie een enorme stempel op eigen land en op de rest van de wereld. Hier zorgt het voor een mestoverschot, luchtvervuiling, stank, problemen met de volksgezondheid én tasten megastallen ons landschap aan. Wereldwijd draagt de vee-industrie 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen.


Economische argumenten

Voorstanders van een andere visie op de toekomst van de dierhouderij in Nederland gebruiken alleen economische argumenten. Ze wijzen op het belang van export en werkgelegenheid.

Bron: Milieudefensie


Reactie?
Duurzaam Deurne nieuws ontvangt graag aanvullingen, commentaar, suggesties. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.