dinsdag 9 december 2014

Waarom wordt er gejaagd?

Jagers zeggen dat ze overlast van wild voor de boer bestrijden, verkeersongelukken voorkomen en de wildstand beheren. Ecoloog en jager Geert Groot zegt: “Nee, het gaat ze om de lol”


Hobby

Geert Groot vertelt in de Volkskrant van 6 december hoe hij jarenlang op zijn werk bij het Wageningse instituut Alterra min of meer verzweeg dat jagen zijn hobby was. Hij had het idee dat zijn onafhankelijkheid als onderzoeker niet te combineren was met zijn liefhebberij.

Afschaffen?

Op dit moment, zo vertelt Geert Groot, wordt in Nederland volop gediscussieerd over het al dan niet afschaffen van de ‘plezierjacht’, die door jagers wel ‘benuttingsjacht’ genoemd wordt. Een Kamermeerderheid wil de jacht op nu nog vrij bejaagbare diersoorten (konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten) verbieden. Weldra komt de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Dijksma op de agenda van de Tweede Kamer.

Nut van de jacht

Geert Groot vertelt eerlijk dat het jagen op de ‘vrije’ diersoorten geen zin heeft voor het bestrijden van schade of voor het beheren van de wildstand. Het enige nut is, volgens hem, het vullen van de wildpan. Want het vlees is zo lekker.

Tweede Kamer

Bij de aanstaande behandeling van de nieuwe natuurwet stemt de Kamer vrijwel zeker in met strengere regels voor de jacht. In 2012 presenteerden PvdA, D66 en GroenLinks een ‘alternatieve natuurwet’. Daarin werd voorgesteld de ‘plezierjacht’ volledig te staken. De staatssecretaris wil niet verder gaan dan het opwerpen van enkele barrières. Zo zullen jagers aannemelijk moeten maken dat van een diersoort die ze willen bejagen, de populatie de pan uitrijst.

‘Schietknechten’

Janneke Eigeman, woordvoerster van de Koninklijke Jagersvereniging zegt: “We jagen om populat
ies van dieren in toom te houden, om schade te voorkomen. Maar soms ‘oogsten’ we ook om dieren op te eten. Dat is geen jagen zonder doel; dat is ‘duurzame’ benutting”. Ook zegt ze: “Jagers worden de schietknechten van het rijk en de provincies. Daar passen we voor”.

Bureaucratie

Jan Scherpenkate, secretaris van de ‘Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer’ vreest de overlast van formulieren en andere bureaucratie. Hij zegt: “De lol gaat eraf en wie helpt dan de boeren bij schadebestrijding?”

Tegenstander

‘Kritisch Faunabeheer’ is tegenstander van de plezierjacht. Woordvoerder Harm Niesen vreest dat er door de nieuwe natuurwet in de praktijk weinig zal veranderen. Hij zegt: “Nu mag je ook al, onder het mom van schadebestrijding, het hele jaar door op houtduiven schieten”. Hij vreest dat de provincies het beleid zullen over laten aan de faunabeheer eenheden, waarin jagers en grondeigenaren in de meerderheid zijn.

Wandelaar en fietser

Geen van de betrokken organisaties zegt iets over wellicht het belangrijkste probleem. Wandelaars en fietsers worden niet vrolijk van een rij jagers met geweer aan de rand van een bos, terwijl drijvers wild roepend een enkel konijntje de stuipen op het lijf jagen.

Bron: de Volkskrant; 6 december 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.