maandag 15 december 2014

Ridder Wim van Opbergen

Vrijdagmiddag 12 december 2014 werd Wim van Opbergen geridderd door burgemeester Hilko Mak van Deurne. Wim zet zich al 35 jaar in voor de Werkgroep Behoud de Peel. Niet iedereen in Deurne vindt dat geweldig, maar wel de inwoners die van de natuur houden. De geschiedenis van Wim is de geschiedenis van de gedeeltelijke redding van de Peel.


De Peel gered

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg. Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) ontstond in 1978. De directe aanleiding was de nog steeds voortgaande ontginning in de Deurnese Peel, ten koste gingen van de natuur in het gebied. In de eerste jaren na de oprichting van de werkgroep werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving, ontginning en vervuiling van de Peel te voorkomen. De Deurnese Peel en het Grauwveen werden beschermde natuurmonumenten.

De Peel behouden

Toen de ergste gevaren waren geweken kon aandacht besteed worden aan het behoud van de Peel. Dat leidde tot activiteiten als het bouwen van dammen en het zagen van bomen. Maar de meeste aandacht ging uit naar het bestrijden van bedreigingen als ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel.

De Peel groeit

Nu, na meer dan 30 jaar, groeit de Peel weer. Letterlijk en figuurlijk. Samen met andere belanghebbenden zijn plannen gemaakt en uitgevoerd om de Peelreservaten beter in te richten en ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf.


Wim

Wim van Opbergen zet zich vanaf het begin in voor het behoud van natuur en landschap van de Brabantse en Limburgse Peel. Hij was actief bij de realisatie van veel projecten zoals de aanwijzing van de Peelgebieden tot beschermde natuurgebieden, instelling van het nationaal park De Groote Peel, het tot stand komen van het Landinrichtingsplan  De Peelvenen, de vraagstukken rondom water en ammoniak en het beheerplan Natura 2000.

Expert

Wim groeide uit tot expert op het gebied van ammoniakuitstoot en stikstof in Brabant en daarbuiten, van wetgeving rond veehouderij en van internationaal natuurbeschermingsrecht. Ook weet hij alles over de Peelvenen en haar hydrologie (studie van het gedrag van water op en onder het oppervlak). Hij is nu een vraagbaak voor politieke partijen, overheidsdiensten en milieuorganisaties. Zijn gedetailleerde kennis van wet- en regelgeving gebruikt hij bij de vele procedures die hij voerde en nog voert bij de Raad van State voor correcte toepassing van regelgeving en handhaving.

Peelactivist

Zijn geuzennaam dankt Wim aan de vele jaren dat hij zich als actievoerder ontwikkelde tot een top-deskundige op het gebied van vervuiling door de veehouderij. Minstens 2500 keer tekende hij bezwaar aan tegen vergunningen. Die vergunningen hadden bijna altijd betrekking op boeren die hun veebedrijf wilden uitbreiden. Vijfhonderd keer ging hij naar de Raad van State om zijn bezwaren toe te lichten; in 75 procent van de gevallen kreeg hij gelijk.

De Peel nog steeds bedreigd

Volgens Wim van Opbergen lijdt de natuur in de Peel nog steeds onder de intensieve veehouderij in de omgeving. "Er zitten te veel voedingsstoffen in de lucht, daardoor wordt alles overwoekerd door bijvoorbeeld gras en bramen, en krijgen zeldzame planten geen kans." De aanpak door het Rijk om de uitstoot van stikstof door de veehouderij aan te pakken vindt hij onvoldoende. "Het enige dat helpt is minder vee," zegt ridder van Opbergen.

Bronnen: Site van de Werkgroep Behoud de Peel, Eindhovens Dagblad; 12 december 2014, Omroep Brabant; 13 december 2014, Weekblad voor Deurne; 12 december 2014
Foto's: Tij Kools

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.