donderdag 18 december 2014

Intensieve dierhouderij Deurne; erger kan niet!

Woensdag avond 17 december 2014, Den Draai, Deurne; 50 inwoners, wethouder,  urgentieteam intensieve dierhouderij, gespreksleider, toehoorders van de gemeenteraad Deurne en Provinciale Staten Noord Brabant en een verslaggever, die eigenlijk er niet bij mocht zijn.

Een groep inwoners had als voorbereiding, een notitie gemaakt met vragen voor de wethouder. Die vragen werden uitgereikt aan alle aanwezigen en vervolgens door de dominante  ‘gespreksleider’ genegeerd en helaas niet gebruikt voor het gesprek met wethouder Lemlijn. Sommige knellende vragen werden door inwoners wel genoemd, maar werden niet of onvoldoende beantwoord.

Een hoogtepunt van de discussie was toen wethouder Nicole Lemlijn op de vraag “Wat betekent zorgvuldige dierhouderij voor het bestuur van Deurne?” zei: “Zorgvuldige dierhouderij betekent een duurzame dierhouderij met een gesloten kringloop van voer, productie, verkoop en mest” En als aanvulling: “We mogen niets negatiefs achterlaten aan ons nageslacht; in mijn overtuiging moeten er in Deurne zeker veel minder dieren komen”.

Aantekening van de redactie: Voorbeelden van ‘negatieve nalatenschap’ zijn o.a.: vuile grond, vuile lucht, vuil water, onvruchtbaar landschap, afnemende biodiversiteit, verrommelde natuur.


Doel van de avond

Een open gesprek op gang brengen tussen inwoners en Nicole Lemlijn, de wethouder die, namens het college van B&W, in Deurne belast is met plattelandsontwikkeling.

Problemen

Op veel plaatsen in het buitengebied van Deurne bestaan gigantische problemen tussen inwoners die wel en niet betrokken zijn bij de intensieve dierhouderij. Het bestuur grijpt niet in. De provincie heeft er het ‘urgentieteam intensieve veehouderij Deurne’ op afgestuurd.
32000 inwoners worden ‘gegijzeld’ door zo’n 130 grote ‘dierondernemers’, vaak met meerdere bedrijven en soms afkomstig van buiten Deurne.
De 32000 inwoners van Deurne lopen dagelijks grote gezondheidsrisico's. Het bestuur van Deurne wacht op het zoveelste onderzoek.
Het bestuur van Deurne heeft de ontwikkeling van de intensieve dierhouderij in Deurne niet in de hand. De heersende politiek (de coalitie van DOE!, Deurne Nu en VVD) steunt de intensieve dierhouderij.
De intensieve dierhouderij in Deurne is de laatste 30- tot 40 jaar ontstaan met steun van een sterke ‘dierlobby’ en onduidelijk optreden van opeenvolgende besturen.
Er is geen rampenplan voor een eventueel grootschalig gezondheidsprobleem in Deurne, b.v. naar analogie van de recente Q-koorts uitbarsting elders in Noord-Brabant.

Feiten

Het LOG (Landbouw ontwikkelingsgebied) is een gigantische bestuursfout, niet alleen van voorgaande besturen van Deurne maar ook van voorgaande provinciale besturen.
Grote delen van het buitengebied van Deurne zijn ontoegankelijk voor recreatie zoekende inwoners en bezoekers van buiten. Het stinkt er en het landschap is verrommeld en gedegradeerd. Natuur is er ondergeschoven kind. De wethouder zegt dat er in Deurne zowel plaats moet zijn voor recreatie als voor intensieve dier-industrie.
De zakelijke vooruitzichten voor de intensieve veehouderij zijn slecht. Elders in de wereld kunnen dezelfde eenvoudige agrarische producten goedkoper worden gemaakt.
Voor het bestuur van Deurne heeft het ingrijpen in en verbeteren van de intensieve dierhouderij geen prioriteit. Bij de inwoners wel, maar die staan vaak machteloos.
Volgens wethouder Nicole Lemlijn is het voor het bestuur van Deurne onmogelijk om de groei van de intensieve veehouderij een halt toe te roepen. Deurne wordt soms meer geregeerd in Den Bosch en in Den Haag dan in Deurne. Deurne moet zich houden aan elders bedachte wet- en regelgeving en is dus soms beperkt in vrijheid. Inwoners vragen het bestuur meer lef te tonen en in te staan voor de eigen inwoners.

Openheid

Ook rondom heden en toekomst van de intensieve dierhouderij blinkt het bestuur van Deurne niet uit in openheid. Het bestuur heeft nog niet gereageerd op een brandbrief die 50 inwoners in september schreven over de intensieve dierhouderij. Op 6 december is wel een brief namens het college van B &W gepubliceerd, maar die ging nauwelijks in op de noodkreet van de inwoners. Over het urgentieteam en de aard van de ‘urgente gebieden’ in Deurne is door het bestuur nog niet gecommuniceerd naar de inwoners van de gemeente. Kritische informatie wordt achtergehouden.

Actie

Wethouder Lemlijn belooft dat ze alsnog schriftelijk zal reageren op de lijst van inwoners met vragen en problemen.
Tekort aan kennis bij zowel de gemeenteraad als het college van B&W is een gigantisch probleem. Zoals een van de aanwezigen zei: “De inwoners weten veel meer dan de leden van het bestuur, bijvoorbeeld over het grote probleem van de bedreiging van de gezondheid van de inwoners”. Wethouder Lemlijn ziet dit kennistekort ook als een groot probleem en belooft actie.
Het urgentieteam zegt toe een overleg over de gezondheidsproblematiek te gaan regelen met inwoners, deskundigen, bestuurders en ‘dierondernemers’.
Onlangs zijn de leden van de gemeenteraad door het urgentieteam meegenomen naar probleemgebieden (brandhaarden) in het buitengebied. Voor veel leden van de gemeenteraad was de toestand in het buitengebied een openbaring. Actie is nodig om de kennis over de gevolgen van intensieve dierhouderij bij raad en college bij te spijkeren. Volgens aanwezigen verkeert het bestuur van Deurne nog in de ‘ontkenningsfase’.
Het bestuur van Deurne moet alle inwoners duidelijk maken dat het oplossen van de problemen rond de intensieve dierhouderij de hoogste prioriteit heeft. Een openbare bijeenkomst met landelijk erkende specialisten zou een goede eerste stap kunnen zijn. Inwoners moeten een rol spelen bij de voorbereiding. 
In Deurne zijn geen voorbeelden van duurzame agrarische vernieuwing. Zo er al vernieuwing is, dan is die van technische aard (bv meer en betere luchtwassers of nieuwe stalsystemen). Het bestuur moet actie nemen om echte agrarische vernieuwing, gericht op levensvatbaarheid in de toekomst, mogelijk en zichtbaar te maken.
Het bestuur van Deurne moet beginnen met het opstellen van een ‘rampenplan intensieve dierhouderij’.
Handhaving is in Deurne een groot probleem. Ambtenaren moeten goed voorbereid en geïnstrueerd zijn. Handhaving moet voor inwoners zichtbaar zijn. Resultaten van handhaving moeten transparant gepubliceerd worden.

Verkiezingen

In maart 2015 worden verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten. Inwoners worden aangespoord zich op de hoogte te stellen van standpunten van politieke partijen. Pas in maart 2018 volgen verkiezingen voor de gemeenteraad van Deurne. De voorbereiding van die verkiezingen is nu al begonnen. Bewoners van Deurne: maak je druk over je eigen  toekomst en die van je kinderen.

Wordt vervolgd

Alle betrokkenen (32000 dus) zijn hierbij uitgenodigd deel te nemen aan een openbaar forum over de toekomst van de intensieve veehouderij in Deurne. Duurzaam Deurne nieuws staat daarbij ter beschikking (duurzaamdeurnenieuws@gmail.com) .
Als iemand de van inwoners afkomstige lijst met vragen en problemen wil lezen: stuur een mailtje naar Duurzaam Deurne nieuws en de lijst wordt gestuurd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.