dinsdag 11 november 2014

Na de varkens nu de koeien

Herman Wijffels, oud-topman bij Rabobank, en Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw hekelden vorige week in een artikel in Duurzaam Deurne nieuws het wetsvoorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma voor ‘verantwoorde groei melkveehouderij’. Hun uitspraak: “De Nederlandse melkveehouderij dreigt dan de varkens- en pluimveesector achterna te gaan: steeds verdere schaalvergroting, meer mestproductie en minder dieren in de wei”.


Industriële productie?

Kees Romijn, voorzitter LTO Nederlandse Melkveehouderij spreekt zich in een ingezonden stuk in de Volkskrant van 10 november 2014 uit tegen ‘intensivering’ van de Nederlandse melkveehouderij. Hij zegt: “Als intensivering betekent dat melkveehouders de koeien 100 % krachtvoer van elders uit de wereld gaan voeren, alle mest verwerken, geen dier meer buiten weiden, dan is dat niet gewenst”. Even verder zegt hij: “Maar vastleggen in de wet? Nee.”

Tegen enorme melkveebedrijven

In dezelfde Volkskrant staat ook een ingezonden stuk van Marianne Thieme, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Zij opent met de volgende zin: “De investeringen in enorme melkveebedrijven, die op dit moment uit de grond worden gestampt, zijn gebaseerd op het tijdelijk uitmelken van een niet duurzame en onrendabele sector. De op handen zijnde Melkveewet van staatssecretaris Dijksma, die dezer dagen in de Kamer wordt besproken, werkt deze ontwikkeling in de hand.”


Bedrijfstak

Marianne Thieme: “Hoe kan een bedrijfstak die driekwart van het product met verlies produceert, ten koste van enorme schade voor biodiversiteit, natuur, klimaat en volksgezondheid gewoon zijn gang gaan? Wat is de legitimatie van die enorme verspilling van grondstoffen, de belasting van natuur en milieu en het dierenleed dat ermee gepaard gaat?”

Conclusie

De conclusie van Thieme is: “De melkveebedrijven verstikken het platteland en leveren geen enkele bijdrage aan het voeden van de wereld. Integendeel. We melken de dieren en de aarde letterlijk uit, alsof er na ons geen generaties meer komen, die ook recht hebben op een stabiel klimaat, een houdbare biodiversiteit en een leefbaar milieu. Zowel boeren als koeien zijn slachtoffer van een mentaliteit die uitsluitend gericht is op geld.”


Spanningsveld

Ook in Deurne moeten inwoners, politiek en bestuur kiezen tussen korte termijn en lange termijn. Tussen economie en welzijn. Tussen grootschaligheid en menselijke maat. Tussen industrie en natuur en gezondheid. Doorgaan met intensivering werkt tegen de toekomst van de echte boer, levert alleen voordeel voor enkelen, benadeelt in elk opzicht de meerderheid van de inwoners en leidt onherroepelijk naar een dorp dat afrekent met een gezond, groen, natuurlijk verleden.

Weg naar de toekomst

Het is hoog tijd dat Deurne niet wacht op nieuwe wetten van rijk en provincie, maar zelf de weg uitstippelt naar een gelukkige toekomst. Dat is een zware taak voor het gemeentebestuur dat rekening moet houden met veel gevestigde belangen. Uiteindelijk moet natuurlijk het belang van de meerderheid van de inwoners het zwaarst wegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren kan m.b.v. onderstaand formulier.
Je bericht zal z.s.m. door de redactie worden beoordeeld en geplaatst, mits deze voldoet aan de hiervoor geldende criteria.